Bramownice PWP – innowacja w logistyce rozjazdów

Dążąc do maksymalnego ograniczenia utrudnień komunikacyjnych wynikających z prowadzenia prac budowlanych, na przestrzeni ostatnich lat Grupa KZN Bieżanów wprowadziła innowacyjne rozwiązania dla logistyki prefabrykowanych rozjazdów (transportu i rozładunku), takie jak system Bramownic PWP. Technologia połączyła wykorzystanie wagonów specjalnych Switcher i Bramownic PWP, tworząc nową jakość w logistyce prefabrykowanych rozjazdów. Na czym polega ta technologia i w jakich przypadkach ją wykorzystujemy?

Transport i rozładunek w technologii Bramownice PWP

Rozładunek bloków rozjazdowych za pomocą Bramownic PWP rozpoczyna się od przygotowania systemu do operacji. Bramownice i wózek transportowy  zostają wyładowane z wagonu – system rozładowuje się samodzielnie, bez udziału urządzeń zewnętrznych. Switcher z blokiem rozjazdowym dociera pod bramownice, gdzie blok zostaje uniesiony. Wagon cofa się, a bramownice trzymające blok samodzielnie załadowują się  na wózek transportowy. Zestaw jedzie w miejsce zabudowy bloku, gdzie następuje rozładunek. Wózek transportowy z bramownicami wraca w stronę wagonów Switcher. Cały proces przedstawia poniższa animacja.

Bramownice PWP – innowacyjna technologia

Bramownice PWP umożliwiają pracę zarówno we wzdłużnej, jak i bocznej metodzie. Rozładowanie całego składu z rozjazdami jest możliwe bez konieczności przepinania wagonów i wykonywania dodatkowych manewrów. Pozwala to na zauważalne zaoszczędzenie czasu. Efektywność tej technologii widoczna jest szczególnie w sytuacjach, kiedy tory manewrowe i odstawcze znajdują się w znacznej odległości od miejsca rozładunku, szczególnie na liniach jednotorowych.

Bramownice PWP, jako jedyna dostępna dziś technologia, zapewniają możliwość rozładunku w sytuacji, gdy na liniach dwutorowych istnieje tylko jeden z torów i nie ma możliwości skorzystania z torów manewrowych. Z tej zalety systemu korzystaliśmy m.in. podczas prac na stacji Zalesie Gorzyckie, gdzie rozładowaliśmy rozjazdy metodą wzdłużną i boczną korzystając z jednego toru.

System pozwala na rozładowanie bloków rozjazdowych tam, gdzie inne technologie nie są w stanie dotrzeć. Możliwe jest poruszanie się na odcinkach z całkowicie usuniętym torem, na utwardzonej warstwie podtorowej, np. na tłuczniu. Dwudrogowe wózki przejeżdżają po podbudowie nawet kilkaset metrów, co pozwala na ułożenie rozjazdów w miejscu docelowym jeszcze przed zabudową torów. Z takim przykładem mieliśmy do czynienia przy inwestycji Gdynia Port, gdzie usunięty został praktycznie cały układ torowy i bramownice poruszały się po warstwie podtorowej, układając bloki rozjazdowe w wyznaczonych geodezyjnie miejscach. Ten model realizacji inwestycji pozwala na zupełnie inne etapowanie prac budowlanych i umożliwia sprawniejszą realizację bardziej skomplikowanych projektów.

Gdzie wykorzystuje się system Bramownice PWP?

System Bramownic PWP jest najbardziej uniwersalną i elastyczną technologią zabudowy rozjazdów kolejowych, dzięki czemu wyróżnia się wyjątkowo szerokim wachlarzem możliwości. Rekomenduje się go do prowadzenia prac przy:

Perspektywy wykorzystania systemu Bramownice PWP

Bramownice PWP zapewniają więc dużą elastyczność i uniwersalność zastosowania. Właśnie te cechy i doświadczenie zdobyte na kolei pozwalają nam rozwijać tę technologię, dostosowując ją do wykorzystania nie tylko w granicach kolejowego segmentu branży nawierzchni szynowej. W kolejnym wpisie znajdzie się więcej informacji o nowych możliwościach wykorzystania wagonów Switcher i Bramownic PWP.