ISO/TS 22163:2017 przepustką na nowe rynki

Krakowska spółka jako pierwsza firma rozjazdowa w Polsce, uzyskała certyfikat zgodności z międzynarodową normą ISO/TS 22163:2017. Dokument ten potwierdza wysoki poziom zarządzania jakością i procesami biznesowymi w przemyśle kolejowym.

ISO/TS 22163:2017 to nowy standard będący własnością Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej (ISO). Jednocześnie jest to kolejna i najnowsza rewizja standardu IRIS (ang. International Railway Industry Standard), który KZN „Bieżanów” wdrożył jeszcze w 2009 r., jako pierwsza polska firma działająca w obszarze infrastruktury szynowej. Zresztą pionierska tradycja w tym zakresie wciąż jest w KZN-ie utrzymywana, bo jako jedyna firma w Polsce i Europie oraz jedna z trzech na świecie, została poddana audytowi ISO/TS 22163:2017 w zakresie kombinacji kodów branżowych IRIS: IRJ 18 – Infrastruktura; oraz IRJ 17 – Tabor. W przypadku KZN „Bieżanów”, ten pierwszy związany jest oczywiście z produkcją rozjazdów, natomiast ten drugi związany jest ściśle z produkowanym przez firmę specjalistycznym wagonem Switcher. Unikatowe połączenie, pokazuje szerokie kompetencje firmy a zwłaszcza tworzących ją ludzi.

– Nowy certyfikat potwierdza, że zarówno jako spółka, a pośrednio jako grupa kapitałowa, dążymy do najwyższych branżowych standardów. Cieszy mnie, że jesteśmy wśród tych którzy narzucają dobre praktyki, tempo i kierunek rozwoju branży. W grupie tych firm do których inni muszą teraz jak najszybciej równać – podkreśla Rafał Leszczyński, prezes Grupy KZN Bieżanów. – Standaryzacja procesów biznesowych pozwala dziś na obiektywne potwierdzenie kompetencji i staje się skutecznym narzędziem do rywalizacji w wysoce konkurencyjnym sektorze kolejowym. ISO/TS 22163, przydaje się do tego tym bardziej, że część naszych klientów – jak np. Deutsche Bahn, już warunkuje współpracę z dostawcami od wdrożenia i certyfikacji tego standardu. Jestem również zdania, że ten proces będzie się rozszerzał. Zresztą już otrzymujemy sygnały, że niektórzy europejscy zarządcy sieci kolejowych za niedługo wprowadzą podobną politykę wobec kontrahentów – zaznacza prezes KZN-u.

– Współpracując z KZN „Bieżanów” już od dekady mieliśmy przyjemność obserwować drogę w kierunku wysokiego wyniku, uzyskanego podczas tej certyfikacji. Firma rozwija się w sposób ewolucyjny oraz bezpieczny dla stron zainteresowanych, w szczególności klientów. Co ważne zadbano o stopniowe przekazywanie wiedzy w ramach budowy zespołów składających się z osób o dużym doświadczaniu, pracujących wspólnie z nowo zatrudnionymi.  – komentuje Grzegorz Kaczmarek, audytor systemu ISO/TS 22163:2017, ekspert branży kolejowej w Bureau Veritas Polska. – Na szczególne podkreślenie zasługuje fakt, że raport z audytu został przyjęty przez nasze centrum kompetencyjne bez żadnych uwag co zdarza się naprawdę niezmiernie rzadko. – dodaje przedstawiciel Bureau Veritas.

ISO/TS 22163:2017 definiuje kryteria w obszarze zarządzania jakością i biznesem. Standard ten obejmuje wymagania ISO 9001 : 2015 i poszerza je o specyficzne procedury dotyczące sektora kolejowego. Jest obecnie jedynym globalnie rozpoznawanym i uznanym standardem zarządzania jakością i biznesem w przemyśle kolejowym.

Zobacz certyfikat ISO/TS 22163:2017

Zobacz wszystkie aktualności