Konkurs – informacje

Konkurs na nazwę wagonu będącego bazą „Innowacyjnej technologi produkcji i zabudowy wysokiej jakości rozjazdów kolejowych” wzbudził i wzbudza zainteresowanie, o czym świadczą telefony i maile w sprawie jego rozstrzygnięcia. Uzyskaliśmy wiele zgłoszeń spośród których niespełna setka spełniała podstawowe wymogi – czyli  nie była identyczna lub bardzo podobna do wcześniej zgłoszonych (patrz pkt 11, Regulaminu konkursu, rozdział Postanowienia ogólne) oraz jej autor udzielił odpowiedzi na dodatkowe pytania konkursowe.

Komisja konkursowa w term20150709_171825-001inie wybrała wstępnie nazwę jedną z nazw, dbając wszakże o zachowanie wszelkich reguł obrotu prawnego zwróciliśmy się do kancelarii prawnej specjalizującej się w działalności związanej z ochroną patentów, nazw i znaków towarowych o opinię. W związku z wydłużonym czasem analizy zmuszeni byliśmy wydłużyć czas potrzebny do rozstrzygnięcia konkursu. (patrz pkt 23, Regulaminu konkursu, rozdział Postanowienia ogólne).

Niestety zgodnie z opinią wspomnianej kancelarii wyszukiwanie ujawniło istnienie wcześniejszych znaków mogących stanowić przeszkodę dla rejestracji lub używania badanego oznaczenia na terenie Polski oraz pozostałych państw Unii Europejskiej. A ryzyko kolizji badanego oznaczenia ze znakami wcześniejszymi szacowane jest bardzo wysoko na 70%.

W związku z powyższym komisja konkursowa spotkała się po raz kolejny 02.09, wydłużyła czas trwania rozstrzygnięć (patrz regulamin), przeanalizowała pozostałe zgłoszone nazwy i wybrała kolejną propozycję internautów – aktualnie trwa analiza prowadzona przez kancelarię. O ostatecznych ustaleniach poinformujemy niezwłocznie za pośrednictwem strony WWW.

Zobacz wszystkie aktualności