Małopolski Dąb dla KZN-u

Małopolski Związek Pracodawców Lewiatan przyznał nagrodę Małopolski Dąb w kategorii dużych przedsiębiorstw spółce Kolejowe Zakłady Nawierzchniowe „Bieżanów”. Statuetkę z rąk Henryki Bochniarz, prezydent Konfederacji Lewiatan odebrał prezes Rafał Leszczyński, w trakcie uroczystej gali zorganizowanej w Kopalni Soli w Wieliczce (15.11).

Statuetka przyznawana jest tym podmiotom, które w sposób znaczący przyczyniły się do rozwoju przedsiębiorczości, innowacyjności poprzez oferowanie wysokiego poziomu swoich produktów i usług oraz wyróżniły się prowadzeniem działalności gospodarczej zgodnie z prawem i normami rzetelnego postępowania w aktywności gospodarczej (dobrymi praktykami biznesowymi), budując kulturę polskiej przedsiębiorczości oraz tworząc jej najlepsze standardy.

– Dziękujemy za to zaszczytne wyróżnienie! Od siedemdziesięciu lat jesteśmy związani i z koleją i z krakowskim Bieżanowem i z Małopolską. I są to bardzo dobre geny, których miks daje nam siłę zarówno by pokonywać słabości i ograniczenia, jak i generować nowe biznesowe pomysły i trendy. Cieszy, że nasze wysiłki związane z prowadzeniem wysoce innowacyjnego, i partnerskiego modelu biznesu, wychodzą poza naszą, dość wąską branżę i są dostrzegane przez tak istotne dla regionalnego biznesu organizacje jak MZP Lewiatan, a poprzez niego wszystkich do najistotniejszych przedsiębiorców naszego województwa – zaznaczył Rafał Leszczyński, prezes KZN „Bieżanów” odbierając nagrodę MZP Lewiatan.

Zobacz wszystkie aktualności