Nasycalnia Podkładów w Czeremsze – jakość potwierdzona

Spółka wchodząca w skład Grupy KZN Bieżanów otrzymała certyfikat ISO 9001:2008, czyli standard ceniony i rozpoznawany na całym świecie. Daje on rynkową gwarancję, że firma wybiera rozwiązania zapewniające wysoką jakość we wszystkich jej działaniach.

Nasycalnia Podkładów z Czeremchy wdrożyła System Zarządzania Jakością zgodny z globalną normą PN-EN ISO 9001:2008. Tym samym uzyskała certyfikat ISO 9001 obejmujący swym zakresem: produkcję  podkładów i podrozjazdnic z drewna miękkiego i twardego nasycanych olejem impregnacyjnym oraz usługi nasycania.

certyfikatCzeremchaOtrzymanie certyfikatu poprzedził audyt certyfikujący, przeprowadzony przez Bureau Veritas Certification Polska, którego celem była ocena funkcjonowania Systemu Zarządzania Jakością oraz obowiązującej dokumentacji systemowej w Spółce.

Wraz z wdrożeniem Systemu Zarządzania Jakością Zarząd Nasycalni Podkładów w Czeremsze określił zasady, które mają wspomagać utrzymanie i poprawę jakości we wszystkich procesach uruchamianych przez spółkę.  To m.in.: doskonalenie jakości obsługi klientów, ciągłe podnoszenie kwalifikacji przez pracowników, proces modernizacji parku maszynowego, wdrażanie nowoczesnych sposobów zarządzania i organizacji produkcji.

– Dla spółki wdrożenie i codzienna realizacja Systemu Zarządzania Jakością w międzynarodowym standardzie ISO, jest argumentem pomagającym budować z naszymi kontrahentami relacje oparte na zaufaniu. Polski i zagraniczny klient ma tym samym obiektywną gwarancje dotyczącą tego, że dokładamy wszelkich starań związanych z ciągłym podnoszeniem jakości naszych produktów – podkreśla Ryszard Sokołowski, prezes Nasycalni Podkładów w Czeremsze.

Zobacz wszystkie aktualności