Przedstawiciel KZN-u w Radzie Ekspertów

Podczas IV Plenarnego Forum Inwestycyjnego, nastąpiło powołanie przez Ministra Infrastruktury i Budownictwa Rady Ekspertów ds. inwestycji kolejowych. Jednym z jej członków został prezes KZN „Bieżanów” Ryszard Leszczyński.

Obecność prezesa Leszczyńskiego w wąskim gronie ekspertów jest z jednej strony, docenieniem jego osobistych, blisko czterdziestoletnich doświadczeń zawodowych i wiedzy związanej z procesem inwestycyjnym na kolei, a z drugiej, zauważeniem roli jaką w tym procesie mają producenci i dostawcy kluczowych elementów infrastruktury szynowej.

eksp

– Dziś zostały wręczone dokumenty członkom Rady Ekspertów. Powołanie Rady to kolejne z działań zadeklarowanych przed rokiem, kiedy objąłem nadzór nad transportem kolejowym. Bez dialogu z branżą producentów i wykonawców realizacja ambitnego wyzwania, polegającego na wydatkowaniu całej dostępnej na inwestycje kolejowe kwoty, będzie obarczona ryzykiem. Rada Ekspertów jest niezbędna, aby wspomóc proces realizacji inwestycji, będzie komplementarna do już działającego w PKP PLK Forum Inwestycyjnego. Jej członkowie będą wskazywali obszary do poprawy i podpowiadali jak występujące przeszkody usuwać. Wszystko po to, aby można było zrealizować zaplanowane inwestycje przy zachowaniu wysokiego poziomu technologicznego i jakości – mówił wręczając nominacje  minister Adamczyk.

Rada Ekspertów stanowi podstawową platformę współpracy podmiotów zaangażowanych w zakresie wdrożenia rozwiązań proponowanych przez Forum Inwestycyjne.

 Jej zadaniem jest wypracowanie:

Rada jest organem zrzeszającym przedstawicieli zamawiającego, czyli przedstawicieli zarządcy narodowej sieci linii kolejowych (PKP PLK S.A.) oraz przedstawicieli organizacji branżowych z dziedziny kolejnictwa, niezależnych ekspertów i środowisk naukowych. Tylko całościowe spojrzenie z perspektywy zarówno zamawiającego, jak i wykonawcy, pozwoli na podjęcie wyzwań, jakie charakteryzują sektor kolejnictwa. W skład Rady weszli także przedstawiciele ministra właściwego do spraw transportu oraz Centrum Unijnych Projektów Transportowych.

Zobacz wszystkie aktualności