Nazwa i siedziba
Kolejowe Zakłady Nawierzchniowe "Bieżanów" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Półłanki 25, 30-740 Kraków

Dane Rejestrowe
Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000165284
NIP: 679-27-67-699
REGON: 356722973
Kapitał zakładowy: 1 620 000 PLN opłacony w całości.

Logotyp

logo_pelna_nazwa

Wniosek Zarządu do wspólników spółki Kolejowe Zakłady Nawierzchniowe "Bieżanów" sp. z o. o. o dokonanie aktualizacji danych adresowych.

Zarząd spółki Kolejowe Zakłady Nawierzchniowe "Bieżanów" sp. z o. o. zwraca się do wspólników spółki, których dane adresowe uległy zmianie i nie są zgodne z danymi wpisanymi do księgi udziałów spółki, o przekazanie informacji o aktualnym adresie, w celu dokonania stosownych zmian w księdze udziałów spółki.

Aktualne dane adresowe należy przesłać na adres spółki:
Kolejowe Zakłady Nawierzchniowe "Bieżanów" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Półłanki 25, 30-740 Kraków