Torowisko w Zabrzu Biskupicach przebuduje KZN Rail

W czwartek 14 maja podpisana została umowa między spółką Tramwaje Śląskie a firmą KZN Rail – generalnym wykonawcą prac wzdłuż ul. Bytomskiej w Zabrzu Biskupicach. Nowe torowisko ma być w pełni gotowe za 11 miesięcy.

W ramach realizowanego przez spółkę Tramwaje Śląskie projektu inwestycyjnego przewidziano modernizację siedmiu odcinków torowisk na terenie Zabrza. Aż cztery z nich obejmują torowiska, po których kursuje linia nr 5, łącząc Zabrze z Bytomiem. Jedno spośród tych czterech zadań – przy granicy z Bytomiem – jest zakończone, drugie – w samym śródmieściu – dobiega końca, a trzecie – w Biskupicach – rozpocznie się niebawem. Przeprowadzony przetarg wyłonił generalnego wykonawcę prac, którym została krakowska firma KZN Rail. W czwartek 14 maja przy pomocy łącz internetowych obie strony podpisały umowę, zgodnie z którą wykonawca ma 11 miesięcy na realizację prac.

Zadanie związane z przebudową infrastruktury tramwajowej w ciągu ul. Bytomskiej w Zabrzu od ul. Zamkowej do ul. Szyb Franciszek wraz z pętlą Biskupice oraz z rozjazdami obejmuje modernizację jednego kilometra dwutorowej linii wydzielonej z jezdni oraz pętli Biskupice – w sumie 2300 metrów toru pojedynczego. – Prace, które będzie realizować KZN Rail, to niejako kontynuacja modernizacji torowiska wzdłuż ul. Bytomskiej, przeprowadzonej w poprzedniej perspektywie unijnej. Zmodernizowany wówczas fragment kończy się na przystanku Zabrze Zamkowa, przy stadionie Gwarka. Teraz pora na kontynuację. Linia nr 5 zyska kolejny fragment nowoczesnego torowiska, a prace wykona firma, która w Zabrzu jest już nieco zadomowiona – mówi Bolesław Knapik, prezes zarządu spółki Tramwaje Śląskie.

– Faktycznie jest to kolejne zadanie programu inwestycyjnego spółki Tramwaje Śląskie., które realizować będzie nasza spółka i kolejne, które wykonywane będzie na terenie Zabrza. To świadczy, że mimo technicznych wyzwań, z jakimi często spotykamy się na Śląsku, dobrze odnajdujemy się w tej lokalizacji. W tym konkretnym przypadku przebudowie ulegnie infrastruktura torowa oraz sieć trakcyjna z systemem sterowania i ogrzewania zwrotnic wraz z zabezpieczeniem istniejących instalacji elektroenergetycznych. Aby zminimalizować ograniczenia w komunikacji tramwajowej, na czas prowadzonych robót uruchomimy rozjazd technologiczny, tzw. rozjazd nakładkowy, w pobliżu skrzyżowania ul. Bytomskiej z ul. Zamkową. Umożliwi on utrzymanie ruchu tramwajowego od strony Zabrza w trakcie trwania inwestycji – mówi Grzegorz Leszczyński, prezes KZN Rail.

Od strony Bytomia tramwaje będą dojeżdżać do pętli Biskupice, która przebudowana zostanie w ostatnim etapie prac, gdy ruch tramwajowy będzie mógł być prowadzony już po nowym torowisku. Modernizacja obejmie również perony przystanków: Biskupice Zamkowa, Biskupice Ziemska i Biskupice pętla.

Zadanie jest współfinansowane przez Unię Europejską. Wartość prac określona w umowie to niespełna 14,5 mln zł netto.

Zobacz wszystkie aktualności