Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników

Mając na względzie obecną sytuację epidemiczną Zarząd Kolejowych Zakładów Nawierzchniowych „Bieżanów” sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (dalej: Spółka) postanowił, że udział w Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki w dniu 16 maja 2020 roku będzie możliwy przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

W związku z powyższą okolicznością – w ślad za wysłanymi zaproszeniami do wspólników Spółki- przekazujemy w poniższych załącznikach szczegółowe informacje dotyczące udziału w Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

DDD

DDD

DDD

Regulamin Zgromadzenia Wspólników

Instrukcja korzystania ze środków komunikacji elektronicznej podczas Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

DDD

DDD