Name and location
Kolejowe Zakłady Nawierzchniowe "Bieżanów" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (a limited liability company)
ul. Półłanki 25, 30-740 Kraków

Registration data
The company is registered with the District Court for Kraków-Śródmieście in Kraków, XI Department of the National Court Register, registration number KRS: 0000165284
Tax identification number (NIP): 679-27-67-699
Statistics number (REGON): 356722973
Share capital: 1 620 000 PLN (paid in full).

Logotype

KZN