Jak dźwigi kolejowe sprawdzają się w rozładunku rozjazdów?

Jednym z najbardziej rozpowszechnionych sposobów rozładunku rozjazdów kolejowych jest technologia dźwigowa. Jak żurawie kolejowe sprawdzają się przy rozładunku rozjazdów prefabrykowanych?

Sprawdzona technologia

Doświadczenie dotyczące rozładunku prefabrykatów rozjazdowych przy użyciu dźwigów kolejowych jest historycznie drugim w Grupie KZN Bieżanów. Pierwotnie zetknęliśmy się z nim w sytuacji, gdy klient posiadał własny lub wynajęty dźwig na placu budowy i chciał wykorzystać jego obecność do wykonania procesów rozładunkowych. Potrzeba wykorzystania dźwigu pojawiała się też niekiedy w sytuacjach, gdy klasyczny rozładunek boczny wagonami Switcher Plus był z jakichś przyczyn niemożliwy, np. specyficzny i niekorzystny układ infrastruktury stacyjnej, blokujący możliwość rozładunku na bok. Obecnie technologia dźwigowa stanowi około 10 procent operacji rozładunkowych w naszym portfolio liczącym kilkaset dostaw fabrycznie zmontowanych rozjazdów.

Transport i rozładunek rozjazdu w technologii dźwigowej

Transport bloku rozjazdu z wykorzystaniem dźwigu składa się z kilku etapów. Zazwyczaj pobieranie ładunku bloku rozjazdu ze składu odbywa się, gdy dźwig stoi na torze równoległym. Po wykonaniu manewrów i ustawieniu się maszyny w odpowiedniej pozycji, konieczne jest rozłożenie łap stabilizujących. Po odpowiednim ustabilizowaniu dźwigu możliwe jest uchwycenie ładunku i jego podniesienie przez dźwig. Teraz może nastąpić transport bloku rozjazdu i jego położenie. Dźwig zwalnia łapy stabilizujące i rusza w kierunku składu, by podejmować kolejne bloki rozjazdów. Proces ilustruje poniższa animacja.

Mocne i słabe strony wykorzystania dźwigu kolejowego

Zastosowanie żurawi kolejowych – jak każde narzędzie – ma swoje mocne i słabe strony. Przede wszystkim, to najbardziej rozpowszechniona i zweryfikowana technologia, umożliwiająca pracę w metodzie wzdłużnej i bocznej. Trzeba mieć jednak na uwadze, że żurawie te w praktyce rzadko umożliwiają wykorzystywanie jednego toru.

Zaletą nowoczesnych ciężkich dźwigów kolejowych jest na pewno mechanizm łamanej i/lub wysuwanej teleskopowo przeciwwagi, która prócz łap stabilizuje cały układ związany z wysuniętym na bok ramieniem dźwigu i znaczącym obciążeniem podwieszonym na jego końcu. Zwrócić należy uwagę, że kluczowym procesem w bezpiecznym użyciu tych maszyn jest właśnie stabilizacja –  maszyny takie wraz z przeciwwagą ważą grubo ponad 100 ton. To limituje też w pewien sposób możliwość użycia maszyny np. na mocno wysłużonych torowiskach. Zaletą łamanej przeciwwagi jest też to, że nie zahacza ona o sąsiadującą linię.

Dźwigi kolejowe dobrze sprawdzają się w przeładunkach i zabudowie bloków rozjazdowych w obrębie stacji kolejowych. Zasięg możliwych do wykonania operacji po obu stronach od osi toru jest porównywalny z technologią Switcher Plus. Zarówno boczny i wzdłużny rozładunek dźwigiem jest najbardziej efektywny, kiedy w niedalekiej odległości od miejsca rozładunku jest dostępny tor odstawczy, na którym możemy ustawić skład wagonów z blokami rozjazdowymi.

Bezpieczne przenoszenie ładunków w tej technologii umożliwia jednak wykorzystanie trawersy, która niweluje wady podczepienia długiego i ciężkiego ładunku w jednym punkcie – na haku znajdującym się na samym końcu ramienia dźwigu. Powodować to może kłopoty techniczne z podjęciem ładunku spoczywającego na wagonie pod rozwieszonymi przewodami sieci trakcyjnej. Często takie operacje wykonywane są „na styk”. Użycie trawersy zwiększa sztywność układu.

Przeszkodą w wykorzystywaniu ciężkich dźwigów umożliwiających transport prefabrykowanych rozjazdów jest jednak ich niska dostępność. W Polsce jest ich jedynie kilka sztuk. Co więcej, obsługują one cały rejon europejski, co trzeba uwzględnić przy planowaniu czasu realizacji operacji opierających się na ich wykorzystaniu żurawi.

Manewry z dźwigami kolejowymi, ze względu na specyfikę budowy i gabaryty, wymagają bacznej uwagi na pobliską infrastrukturę kolejową, taką jak słupy i bramki sieci trakcyjnej, perony, elementy automatyki kolejowej.

Gdzie wykorzystuje się technologię dźwigową?

Wykorzystanie technologii dźwigowej w logistyce rozjazdów w blokach rekomenduje się w przypadku prac prowadzonych na:

Technologia dźwigowa a inne metody rozładunku rozjazdów w blokach

Dźwigi kolejowe to najbardziej sprawdzona i zweryfikowana technologia rozładunku prefabrykowanych rozjazdów, szczególnie w sytuacjach, gdy inne sposoby nie są możliwe ze względu na utrudnienia wynikające z układu infrastruktury stacyjnej. Wynajmujemy i wykorzystujemy je w sytuacjach, w których będą one w stanie wykazać swoje największe zalety. Dążymy bowiem do maksymalizacji efektywności swojej pracy i możliwie największego ograniczenia utrudnień komunikacyjnych powodowanych pracami budowlanymi. Wykorzystując własne doświadczenie, na przestrzeni ostatnich lat Grupa KZN Bieżanów wprowadziła innowacyjne metody transportu i rozładunku prefabrykowanych rozjazdów, takie jak Switcher Plus czy wykorzystanie Bramownic PWP. O tym, jak wykorzystanie systemu bramownic zmienia jakość prac na kolei przeczytacie w kolejnym wpisie Akademii KZN.