Grzegorz Leszczyński

Wiceprezes Zarządu
Dyrektor Operacyjny

Rafał Leszczyński

Prezes Zarządu
Dyrektor Naczelny

Barbara Król

Członek Zarządu
Dyrektor Finansowy