Zarząd Grupy KZN Bieżanów

Rafał Leszczyński

Prezes Zarządu Grupy KZN Bieżanów

Grzegorz Leszczyński

Wiceprezes Zarządu Grupy KZN Bieżanów

Barbara Król

Członek Zarządu Grupy KZN Bieżanów