Innowacyjna technologia transportu i rozładunku rozjazdów metodą wzdłużną

Spółki KZN RAIL oraz KZN Bieżanów realizują projekt naukowo-badawczy pn. Innowacyjna technologia transportu i rozładunku rozjazdów w blokach metodą wzdłużną, którego celem jest opracowanie technologii pozwalającej na bezpieczny i szybki transport rozjazdów w blokach oraz ich rozładunek na liniach jednotorowych. Zakładane efekty projektu to poprawa bezpieczeństwa w trakcie transportu i rozładunku rozjazdów, znaczne przyspieszenie transportu rozjazdów i tym samym zmniejszenie jego kosztów oraz umożliwienie rozładunku rozjazdów bez zajmowania torów sąsiednich.

Całkowita wartość projektu wynosi 12.423.082,93 zł z czego wartość 5.011.357,85 zł jest dofinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Inteligentny Rozwój 2014-2020. Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju pn. Szybka Ścieżka/Konkurs 2/1.1.1/2019.