Kontakt

86-100 Świecie, ul. Bydgoska 1
Tel.:+48 52 332 16 50
Fax: 052 33 21 933
e-mail: biuro@railsea.pl
www.railsea.pl/spolki_polska.html

Vistula Rail Operator Sp. z o.o.

Vistula

Vistula Rail Operator zajmuje się kompleksową obsługą bocznic kolejowych. Usługa ta obejmuje jednocześnie zarządzanie prowadzonym tam ruchem kolejowym (formowanie i prowadzenie składów, podstawianie i ważenie wagonów), działalnością logistyczno-spedycyjną i magazynową (obsługa placów przeładunkowych, magazynów i terminali kontenerowych), a także infrastrukturą kolejową (bieżące utrzymanie, remonty).

Z usług spółki korzystają od lat międzynarodowe koncerny z branży papierniczej Mondi Świecie i Stora Enso. Od połowy 2012 roku Vistula Rail Operator wchodzi w skład Grupy KZN Bieżanów, dzięki czemu może oferować swoim kontrahentom produkty i usługi nawierzchniowe najwyższej jakości na korzystnych warunkach. Dodatkowo, czerpiąc z siły i potencjału grupy kapitałowej, firma aktywnie poszukuje nowych klientów.