Innowacyjna technologia produkcji, logistyki, zabudowy i utrzymania prefabrykowanych rozjazdów tramwajowych w blokach

Innowacyjna technologia produkcji, logistyki, zabudowy i utrzymania prefabrykowanych rozjazdów tramwajowych w blokach.

 

Projekt badawczo-rozwojowy realizowany przez konsorcjum KZN Rail i Kolejowych Zakładów Nawierzchniowych „Bieżanów”. Zakładane efekty projektu to wysokojakościowa prefabrykacja kluczowych elementów tramwajowych układów torowych, radykalne skrócenie czasu budowy również dzięki kompleksowej logistyce oraz umożliwienie sprawnej wymiany zużytej nawierzchni szynowej.
Całkowita wartość projektu: 8 607 518,35 zł; przy czym kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi: 3 443 026,34 zł. Zakładany okres realizacji projektu: 2022.01.02 – 2023.12.31.

 

 

 

 

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Inteligentny Rozwój 2014-2020. Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju pn. Szybka ścieżka (konkurs 1/1.1.1/2021).