Nawierzchnia szynowa

kzn

Wieloletnia, nieprzerwana obecność na polskim i europejskim rynku nawierzchniowym dała naszej spółce, a zwłaszcza pracującej tu kadrze niezbędny kapitał wiedzy i doświadczeń, który przekłada się na klasę i jakość wytwarzanych produktów. Zdawany codziennie egzamin z trwałości i bezpieczeństwa naszych produktów, przekłada się wprost na permanentne procesy unowocześniania konstrukcji rozjazdowych, modernizacji parku maszynowego i doskonalenia organizacji pracy działu produkcyjnego.

Dzięki temu Kolejowe Zakłady Nawierzchniowe "Bieżanów" osiągnęły możliwości produkcyjne oscylujące wokół 16.000 ton/rok wszystkich typów rozjazdów, części rozjazdowych i innych elementów nawierzchni szynowej. Opracowane technologie pozwalają nam na zaopatrywanie rynku w rozwiązania rozjazdowe stosowane na sieciach kolejowych i w zakładach przemysłowych, w komunikacji miejskiej (tramwaj, metro) czy w ramach specjalnych rozwiązań dedykowanych choćby dla kolei górskich. Nacisk kładziony na innowacje produktowe powoduje, że coraz większą część asortymentu wytwarzanego na naszych halach produkcyjnych stanowią konstrukcje innowacyjne, w tym te związane ze standardami infrastruktury dla kolei dużych prędkości.