Co wyróżnia nasze produkty?

Po pierwsze jakość!
Naszą ambicją jest stałe podnoszenie jakości naszych produktów. Bazując na procedurach wywiedzionych z certyfikatów ISO 9001:2008 oraz IRIS poziomu 02 w procesie przygotowania produkcji, wytwarzania i transportu wychwytujemy oraz eliminujemy potencjalne i faktycznie powstające wady i błędy. Dbając o nasz wyrób finalny zawsze zalecamy zabudowę prowadzoną przez podmioty posiadające odpowiednie kompetencje, kadrę pracowniczą i park maszynowy.

Po drugie technologiczne zaawansowanie!
Staramy się by każdy produkt opuszczający nasz zakład odpowiadał aktualnym trendom i tendencjom technologicznym. Dział Przygotowania Produkcji oraz Biuro Badawczo-Rozwojowe przez cały czas dopracowują już istniejące konstrukcje oraz poszukują nowych rozwiązań. Nowe materiały takie jak bainit, czy podzespoły odpowiadające najlepszym europejskim wymogom (np. podrozjazdnica zespolona z tzw. wąskim zamknięciem nastawczym), sukcesywnie wypierają produkty nie wytrzymujące wyzwań współczesnego transportu szynowego.

Po trzecie kompleksowość!
Zależy nam by otoczyć klienta i nabywany przezeń produkt kompleksową opieką. Właśnie u nas zarządcy sieci, inwestorzy, czy generalni wykonawcy otrzymają całościową obsługę, polegającą na wsparciu i oferowaniu usług i produktów na każdym etapie związanym z cyklem życia naszych produktów. Naszym hasłem jest Nawierzchnia szynowa od A do Z dlatego znajdziesz u nas konkretne rozwiązania dotyczące etapu doradztwa technicznego i projektowania; fazy wytwarzania i całkowitej logistyki dostaw; aż po procesy zabudowy, późniejszej gwarancji, serwisu i usług utrzymaniowych.