innotechlogo_KZN_pelna-nazwancbir

III KONKURS PROGRAMU INNOTECH - ŚCIEŻKA PROGRAMOWA IN-TECH

Innowacyjna technologia produkcji i zabudowy wysokiej jakości rozjazdów kolejowych

Beneficjent: Kolejowe Zakłady Nawierzchniowe „Bieżanów” spółka z o.o.

Konsorcjum Naukowe wraz z Instytutem Kolejnictwa

WARTOŚĆ PROJEKTU: 8 410 053,00 PLN

UDZIAŁ NCBR: 3 860 095,00 PLN

OKRES REALIZACJI: 01.10.2014 – 3.12.2015