Innowacyjna technologia produkcji i zabudowy wysokiej jakości rozjazdów kolejowych

System logistyczny SWITCHER dedykowany do transportu rozjazdów kolejowych, to innowacyjne rozwiązanie gwarantujące wysoką jakość początkową zabudowywanych konstrukcji rozjazdowych. Technologia zabezpiecza bloki rozjazdów kolejowych przed odkształceniami i uszkodzeniami na etapie załadunku w zakładzie produkcyjnym, transportu i rozładunku w miejscu zabudowy. Bazą systemu są specjalnie zaprojektowane i zbudowane wagony-platformy o nazwie "Switcher" zintegrowane z bezpiecznym i precyzyjnym systemem dźwigowym oraz modułami mocowania i usztywnienia w trakcie transportu i przenoszenia. To, innowacyjny, opatentowany, całkowicie niepowtarzalny i zbudowany od podstaw system logistyczny przygotowany koncepcyjnie przez Biuro Badawczo-Rozwojowe KZN Bieżanów.

wagon for turnouts witch tillting platform

Obecnie w Polsce, w większości przypadków, rozjazdy, po zmontowaniu i odbiorze technicznym w zakładzie producenta, są demontowane i dostarczane na plac budowy, gdzie następuje ich ponowne złożenie. Bywa również, że montowanie w całość nie odbywa się bezpośrednio w miejscu ostatecznej zabudowy rozjazdu, lecz gdzieś z boku i potem dopiero przenosi się je w docelowe miejsce, często bez odpowiednich zabezpieczeń. Konstrukcje te podczas załadunku narażone są na odkształcenia i uszkodzenia. Ich nie w pełni kontrolowany transport, a także całkowicie dowolny model rozładunku na budowie - co sprowadza się często do zrzucania lub ściągania elementów z naczepy przy pomocy koparek - powoduje, że układ geometryczny konstrukcji rozjazdowej diametralnie zmienia się, niestety, na niekorzyść, pomiędzy odbiorami w fabryce a zabudową w torze.

Problem
Obecny model logistyczny, preferujący przewóz rozjazdów w częściach, transportem samochodowym i/lub kolejowym, nie powinien być akceptowany na dłuższą metę. W znaczący sposób obniża on początkową jakość rozjazdu i odbija się na poziomie bezpieczeństwa stwarzając problemy z późniejszym utrzymaniem konstrukcji w należytym stanie technicznym. Dotyczy to zwłaszcza bardziej zaawansowanych technologicznie konstrukcji dedykowanych do prędkości 160, 200, czy 250 km/godz., gdzie każde odstępstwo od założeń konstrukcyjnych generuje daleko większe problemy utrzymaniowo-eksploatacyjne.

Zarządca infrastruktury kilka lat temu trafnie określił ten problem i zasugerował - jako możliwe rozwiązanie - model powszechnie stosowany na zachodzie Europy, czyli transport na wagonach-platformach elementów rozjazdowych w blokach. Dzięki takiemu rozwiązaniu unika się procesów demontażu w fabryce i ponownego montażu na placu budowy. Sam załadunek, transport i rozładunek przebiegać zaś może - przy odpowiednim podejściu organizacyjnym i zapewnieniu odpowiedniego sprzętu - w warunkach zapobiegających jakimkolwiek odkształceniom i uszkodzeniom.

Innowacyjny system
KZN postawił na całościowe rozwiązanie problemu - zapewnienie jak najwyższej jakości początkowej rozjazdu kolejowego zabudowywanego w torze, ze szczególnym uwzględnieniem rozjazdów dedykowanych dla większych prędkości, których długość konstrukcyjna jest znacząca. Kompleksowe podejście oznacza przede wszystkim stworzenie modelu logistycznego, umożliwiającego transport długich elementów blokowych rozjazdów, np. całych bloków zwrotnicy, szyn łączących i krzyżownicy rozjazdów typu Rz 1200. W ten sposób istotnie ograniczone zostaną prace na placu budowy. Innowacyjność tego projektu zauważyło Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR), które dofinansowało go ze środków publicznych. Warto wspomnieć że system logistyki rozjazdów został objęty dwoma zgłoszeniami patentowymi: do Urzędu Patentowego RP o udzielenie patentu oraz o międzynarodową ochronę patentową w tzw. trybie PCT.

Istotne w ocenie wysokiej przydatności projektu jest także fakt, iż poruszający się po sieci wagon z umocowanym blokiem rozjazdowym mieści się w skrajni taborowej, a praca dźwigów w miejscu zabudowy nie wymaga demontażu sieci trakcyjnej. Co istotne, system logistyki rozjazdowej KZN-u, którego kluczowym elementem są wagony, zapewnia możliwość transportu bloków rozjazdowych systemu KDP, np. rozjazdów o promieniu R1200.