Obiekt Infrastruktury Usługowej

Oferujemy dostęp do Obiektu Infrastruktury Usługowej – punktu zaplecza technicznego zlokalizowanego na bocznicy kolejowej KZN Bieżanów w Krakowie. Szczegółowe zasady udostępniania Obiektu Infrastruktury Usługowej znajdują się w Regulaminie. Zachęcamy do korzystania z punktu zaplecza technicznego KZN Bieżanów dedykowanego wagonom towarowym.

Statut sieci zarządcy infrastruktury kolejowej

Regulamin Obiektu Infrastruktury Usługowej KZN Bieżanów

Załącznik nr 1 do Regulaminu

Załącznik nr 2 do Regulaminu

Umowa o dostęp do obiektu WZÓR