Nie działamy w biznesowej próżni, nie jesteśmy też monopolistą, który nie pozostawia kontrahentom alternatywy. Opinia rynku dotycząca naszych produktów i usług pozostaje więc stałym wyznacznikiem naszego sukcesu. O klienta walczymy nie tylko ceną, ale przede wszystkim jakością obsługi, standardem wykonania, innowacyjnością rozwiązań, kompleksową ofertą i bogatym pakietem usług posprzedażowych.

Zaufanie rynku wyraża się w:500

Powierzanych nam kontraktach – dostarczyliśmy rozjazdy na inwestycje dotyczące istotnych korytarzy kolejowych, jak choćby magistrale: E20, E30, E59, E65 (z jej kluczowym odcinkiem CMK); a w ramach Grupy KZN Bieżanów przeprowadziliśmy liczne inwestycje z zakresu infrastruktury szynowej, jak choćby kompleksowa modernizacja układu torowego i elementów infrastruktury kolejowej na stacji Wrocław Główny, czy inwestycje tramwajowe we Wrocławiu, Krakowie, Bydgoszczy czy Toruniu.

Zdobywanych certyfikatach – uzyskaliśmy certyfikację rozjazdów dedykowanych dla prędkości 160 i 200 km/h - w 2012 roku były to konstrukcje 60E1-1200-1:18,5 sb oraz 60E1-500-1:12 sb

Przyznawanych nagrodach – przez ostatnie 3 lata regularnie gościmy na Liście 500 najbardziej innowacyjnych przedsiębiorstw w Polsce, czyli rankingu obiektywnego rankingu prowadzonego przez Instytut Nauk Ekonomicznych PAN działający Międzynarodowej Sieci Naukowej (edycja 2013 – 91. miejsce na ogólnej liście i 45. pozycja wśród małych i średnich firm); duże znaczenie ma dla nas także tytuł Innovatora Małopolski przyznany przez Samorząd Województwa Małopolskiego i Centrum Transferu Technologii Politechniki Krakowskie, za kompleksową technologię wytwarzania – metodą odlewniczą – monoblokowych krzyżownic oraz innych elementów dla rozjazdów szynowych nowego rodzaju ze staliwa o strukturze bainitycznej.