Projekty UE

Realizujemy innowacyjne projekty poprzez dostarczanie nowoczesnych produktów, usług, technologii i rozwiązań. Doskonalimy potencjał biznesowy, by lepiej odpowiadać na rynkowe wyzwania. Wierzymy bowiem, że stworzenie nowoczesnego systemu transportu kolejowego jest możliwe przy wykorzystaniu najlepszych i najnowszych technologii.

Większość innowacyjnych projektów realizujemy w oparciu o własne zasoby, ale niektóre, zwłaszcza te największe wymagają współdziałania z zewnętrznymi podmiotami. Kooperujemy z ośrodkami naukowo-badawczymi, dostawcami nowoczesnych rozwiązań, a także korzystamy z zewnętrznego finansowania. Umiejętne wykorzystanie programów unijnych i krajowych związanych z udoskonalaniem sprawdzonych lub wprowadzaniem całkowicie nowych produktów na rynek, pozwala nam bilansować ryzyko wejścia na rynek, ale także w obiektywny i zewnętrzny sposób sprawdzać zasadność i opłacalność naszych pomysłów, a po ich zakończeniu ewaluować je. Dzięki temu mechanizmowi zdecydowanie rośnie rynkowa wartość efektów naszych innowacyjnych działań.

 

Aktualne programy:

 

 

 

Archiwum: