Krzyżownice kuto-zgrzewane

Kolejnym omawianym typem krzyżownic stosowanych w rozjazdach kolejowych są krzyżownice kuto-zgrzewane.

Konstrukcja krzyżownicy kuto-zgrzewanej

Konstrukcję krzyżownicy kuto-zgrzewanej wyróżnia dziób krzyżownicy, wykonany jako jednoczęściowa obrobiona odkuwka matrycowa, do której zgrzewane iskrowo są szyny dziobowe o odpowiednim profilu. Dziobnica wraz z zestawem wkładników jest skręcona poprzecznie z szynami skrzydłowymi o odpowiednim profilu za pomocą śrub sprężających. Odkuwka matrycowa dzioba krzyżownicy może występować w dwóch gatunkach, tj. R260 (wariant miękki) oraz R260 ulepszonym cieplnie (wariant o podwyższonej twardości). Szyny dziobowe oraz skrzydłowe występują w wersji R260 oraz R350HT, które swoją twardość uzyskują podczas procesu walcowania szyn. Dziobnice w wariancie całkowicie miękkim (R260) można poddać procesowi obróbki cieplnej (tzw. perlityzacja) celem zwiększenia twardości w strefach najbardziej narażonych na zużycie eksploatacyjne (tzw. miejsce przeskoku koła).

Zastosowanie krzyżownicy kuto-zgrzewanej

Krzyżownice kuto-zgrzewane, według obowiązujących Standardów Technicznych PKP PLK S.A., przeznaczone są do stosowania w rozjazdach dedykowanych liniom kolejowym, dla których prędkości maksymalna na torze prostym wynosi do 80 km/h. Dotyczy to rozjazdów dla połączeń węzłowych, banalizacyjnych, dojazdowych – zasadniczych, dojazdowych – dodatkowych i ochronnych. Możliwe jest także wykorzystanie ich w rozjazdach dedykowanych liniom o wyższych prędkościach, ale tylko w przypadku ich zastosowania dla połączeń dodatkowych i ochronnych.

To najpowszechniej stosowany typ krzyżownicy, biorąc pod uwagę całą pulę rozjazdów zabudowanych na sieci PKP PLK S.A. Konstrukcja ta stosowana jest w rozjazdach zwyczajnych o promieniach R190, R300 i R500 oraz jako krzyżownica zwyczajna w skrzyżowaniach torów, rozjazdach krzyżowych pojedynczych i podwójnych, a także środkowych częściach dla podwójnych połączeń torów.

Ten typ krzyżownicy zastąpił wcześniej stosowaną krzyżownicę o konstrukcji składanej z szyn, kształtowników klockowych.

Eksploatacja krzyżownic kuto-zgrzewanych

Podobnie jak w innych typach krzyżownic, kuto-zgrzewane również wymagają okresowej kontroli i doraźnych prac serwisowych, np. prawidłowego dokręcenia zastosowanych w nich śrub w połączeniach poprzecznych. Regularna kontrola występowania spływów materiałowych oraz ich usuwanie pozwala na wydłużenie cyklu życia krzyżownicy podczas eksploatacji.