Innowacyjna ścieżka rozwoju

Rok 2012 w Grupie KZN Bieżanów był okresem konsekwentnie wdrażanej polityki innowacyjności, która jest wyraźnie dostrzegana przez branżę infrastruktury szynowej oraz szersze otoczenie gospodarcze. Dobitnym tego świadectwem jest fakt, że spółka-matka holdingu została zaliczona przez PAN do grona 500 najbardziej innowacyjnych przedsiębiorstw w Polsce.

Takie pokrótce są wnioski wynikające z raportu przedstawionego udziałowcom i zarządowi przez Jacka Pasia , dyrektora ds. technicznych spółki KZN „Bieżanów”, koordynującego pośrednio politykę innowacji również w całej grupie kapitałowej funkcjonującej pod tożsamą marką. – Ubiegły rok był bardzo udany. Na szeroką skalę wdrożyliśmy produkcję rolek podiglicowych, znacząco posunęliśmy też prace w zakresie wykorzystania staliwa bainitycznego do produkcji krzyżownic. Uzyskaliśmy również świadectwa dopuszczające dla rozjazdów o promieniach skrętu 1200 i 500 metrów przeznaczonych dla wyższych prędkości a nasza spółka-córka Nasycalnia Podkładów w Czeremsze uruchomiła linię do sterowanego cyfrowo nawiercania podrozjazdnic i podkładów drewnianych, która znacząco ułatwia pracę przy zabudowie rozjazdów w terenie – wylicza dyrektor Paś.
Postęp w aspekcie innowacyjności pozwolił zdobyć spółce KZN „Bieżanów” tytuł Rynkowego Lidera Innowacji 2012, a wspomnianej wcześniej Nasycalni zwyciężyć w regionalnym plebiscycie Podlaska Złota Setka Przedsiębiorstw. Jednak najbardziej prestiżowym wyróżnieniem pozostaje zaliczenie lidera Grupy KZN Bieżanów do grona 500 najbardziej innowacyjnych przedsiębiorstw w Polsce w VII edycji tego badania, zakończonej w ub. r. – Lista sporządzana jest rokrocznie przez Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk działający w ramach Międzynarodowej Sieci Naukowej na podstawie wnikliwych badań, analiz i ankiet dotyczących całego, dwuletniego okresu poprzedzającego publikację badań.  Jej celem jest promowanie tych firm, które dzięki swoim działaniom są zdolne pokonywać regionalne i branżowe dystanse utrwalone przez dziesiątki lat – podkreśla prof. Tadeusz Baczko , odpowiedzialny za projekt z ramienia PAN. – W ramach tworzenia listy na podstawie obiektywnych danych oceniane są – innowacyjność rynkowa i procesowa, nakłady na działalność innowacyjną, ilość patentów oraz ilość kontraktów handlowych na poziomie europejskim – dodaje.
Miejsce na liście – 158. w opracowaniu zbiorczym i 75. w tym dotyczącym małych i średnich podmiotów gospodarczych – oznacza zaliczenie spółki KZN „Bieżanów” do polskiej awangardy innowacji. – To co szczególnie ważne, to fakt, że nie mamy tu do czynienia z marketingowym gadżetem. Niezależna, naukowa instytucja,  po obiektywnej analizie danych postanowiła włączyć nas do czołówki polskich innowatorów. Co nie mniej istotne to już kolejny rok, w którym zostaliśmy zaliczeni do grona najbardziej innowacyjnych polskich firm, gdyż zostaliśmy odnotowani także w ramach poprzedniej, szóstej edycji tego badania. To świadczy, że nasza aktywność innowacyjna jest bacznie obserwowana i doceniana – podkreśla Jacek Paś.
Innowacyjne plany Grupy KZN na kolejne dwanaście miesięcy mają doprowadzić do umocnienia pozycji w hierarchii polskich innowatorów. Pierwszym i od razu dużym krokiem w tym kierunku jest uruchomienie sterowanego cyfrowo bramowego centrum obróbczego typu GANTRY, dzięki któremu możliwe będzie znaczne przyspieszenie i podniesienie jakości procesów wytwórczych związanych z rozjazdami kolejowymi i ogólnie stalową nawierzchnią infrastruktury szynowej. Oficjalna inauguracja tego serca unowocześnionej linii produkcyjnej nastąpi w najbliższych dniach.

Zobacz wszystkie aktualności