Polityka zatrudnienia

Kolejowe Zakłady Nawierzchniowe „Bieżanów” Sp. z o.o. jest dynamicznie rozwijającą się firmą i jako taka swoje sukcesy zawdzięcza przede wszystkim własnym Pracownikom. W związku z tym nieustannie podnosimy i uzupełniamy kompetencje niezbędne do rozwoju firmy. Cenimy osoby nastawione na realizacje swoich zadań, które potrafią współpracować w zespole oraz chcą poszerzać swoją wiedzę i umiejętności. Jesteśmy zespołem i dlatego chcemy budować pozytywną atmosferę w pracy. W naszych zamierzeniach i w praktyce to wszystko przekłada się na skuteczne działania rynkowe i rozwój całej organizacji.

Kogo szukamy?
Osób ambitnych, zaangażowanych w swoje obowiązki, otwartych na pomysły, umiejących współpracować w zespole.

SOLIDNY PRAC ROKU 2011Jak do nas aplikować?
Dokumenty aplikacyjne mogą być do nas składane przez kandydatów w następujący sposób:

  • drogą elektroniczną - na adres: rekrutacja@kznmail.pl
  • drogą pocztową na adres: Kolejowe Zakłady Nawierzchniowe „Bieżanów” Sp. z o.o., ul. Półłanki 25, 30-740 Kraków z dopiskiem: Dział Kadrowo-Płacowy

Jakie dokumenty do nas przesłać?
Ogłoszenia o aktualnie prowadzonych rekrutacjach publikowane są zasadniczo na internetowych portalach pracy. Osoby zainteresowane naszymi propozycjami pracy zapraszamy do udziału w postępowaniach rekrutacyjnych. Cenimy jednak aktywność dlatego nie odżegnujemy się od aplikacji wysyłanych z własnej inicjatywy. Aby ubiegać się o prace u nas prosimy o przesłanie następujących dokumentów:

  • CV
  • listu motywacyjnego
  • zgody na przetwarzanie danych osobowych

Etapy rekrutacji:

  1. Wstępna selekcja kandydatów prowadzona jest przez Dział Kadrowo-Płacowy na podstawie dokumentów aplikacyjnych.
  2. Wybrani kandydaci zapraszani są na spotkanie.
  3. Pierwsza rozmowa odbywa się z pracownikiem Działu Kadrowo-Płacowego i /lub z potencjalnym bezpośrednim przełożonym.
  4. W przypadku rekrutacji na niektóre stanowiska stosowane są dodatkowe metody selekcji kandydatów np. zadania sytuacyjne.
  5. Ostatnim etapem jest spotkanie z wybranym kandydatem do pracy w celu doprecyzowania wzajemnych oczekiwań i warunków pracy.

Kariera

KZN_podstrona_kariera