KZN „Bieżanów” fundatorem stypendiów

W dniu 21 maja 2018 r. w Sali Senackiej odbyło się uroczyste podpisanie porozumień pomiędzy Dziekanem Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej a siedmioma firmami z branży kolejowej w sprawie stypendiów fundowanych. Wśród podmiotów wspierających rozwój kadr kolejnictwa nie mogło zabraknąć KZN „Bieżanów”.

pk1

pk

Porozumienie w imieniu Kolejowych Zakładów Nawierzchniowych „Bieżanów” podpisał wiceprezes zarządu – Ryszard Leszczyński. Władze krakowskiej uczelni reprezentował Dziekan WIL – dr. hab. inż. Andrzej Szarata, prof. PK. Wśród gości był także Radny Województwa Małopolskiego, jednocześnie przedstawiciel Ministerstwa Infrastruktury – Łukasz Smółka. W spotkaniu uczestniczył również JM Rektor PK prof. dr hab. inż. Jan Kazior.

– Jako spółka, która od ponad 70. lat współkreuje rynek infrastruktury szynowej, czujemy się szczególnie odpowiedzialni za kształcenie i rozwój nowych kadr w tej branży – podkreśla Ryszard Leszczyński. –  Porozumienie z Politechniką dotyczy ufundowania co najmniej dwóch stypendiów specjalnych, przyznawanych studentom na cały okres trwania specjalizacji. Warunkiem jego przyznania będzie wysoka średnia ocen oraz list motywacyjny w którym wnioskujący przekonają nas, że to właśnie w nich tkwi przyszłość naszej branży – dodaje wiceprezes.

Podobne do KZN „Bieżanów” umowy stypendialne podpisali również przedstawiciele PKP PLK, Budimex, PNUIK, STRABAG, Track Tec i ZUE.

 

Zobacz wszystkie aktualności