KZN „Bieżanów” Przedsiębiorstwem Przyszłości

W ostatniej dekadzie Kolejowe Zakłady Nawierzchniowe „Bieżanów” podlegały intensywnym przeobrażeniom. Przekładają się one na ulepszone procedury zarządzania, inwestycje w innowacje, wprowadzanie nowych narzędzi informatycznych, rozwój personelu. Zmiany dostrzegają niezależne instytucje – przykładem na to jest przyznany spółce certyfikat „Przedsiębiorstwo Przyszłości 2015”.

logo PP_4_png

– Szansę na ten certyfikat mają firmy stawiające na pierwszym miejscu kapitał ludzki, czyli kreatywne, zaangażowane i wykwalifikowane kadry. Wyróżniamy organizacje inwestujące w rozwój pracowników i wiedzę, wdrażające innowacyjne rozwiązania w dziedzinie produktów czy procesów organizacyjnych. – mówi Grażyna Kaczmarczyk, prezes Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego, organizatora konkursu.

– W 2005 roku, gdy prywatyzowaliśmy przedsiębiorstwo i 5 lat później, kiedy podejmowaliśmy decyzję o budowie Grupy KZN Bieżanów powiedzieliśmy sobie, że aby z sukcesem rywalizować na konkurencyjnym rynku musimy patrzeć w przód, przewidywać i podejmować takie kroki, które zapewniać będą nam sukces na polskim i światowym rynku infrastruktury szynowej za 10 czy 20 lat. – skomentował przyznanie certyfikatu Ryszard Leszczyński, prezes KZN „Bieżanów”. –  Od tego momentu staramy się tworzyć „przedsiębiorstwo przyszłości” czyli firmę, która dzięki inwestowaniu w know how i HR potrafi stale umacniać swoją pozycję na rynku i nie boi się wyzwań. Dzięki takiemu podejściu i firma i grupa kapitałowa rozwija się, dystansuje konkurencję, działa sprawnie i elastycznie, wprowadza nowe produkty i usługi, pozytywnie zaskakuje rynki –  mówił prezes wyróżnionej firmy obchodzącej w tym roku 70 lecie działalności.

Firmy uczestniczące w programie oceniało eksperckie jury złożone z naukowców specjalizujących się w problematyce zarządzania wiedzą, edukacją i kapitałem ludzkim. Zasiadają w nim badacze reprezentujący m.in. Uniwersytet Śląski, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach i Katolicki Uniwersytet Lubelski. – Nasi eksperci korzystają z informacji i danych pochodzących z różnych źródeł. W szczególności jest to specjalny raport, który opracowują firmy poddające się certyfikacji, ale także: informacje środowiskowe i gospodarcze, dane Głównego Urzędu Statystycznego, dane instytucji publicznych, organizacji pracodawców itp. – wyjaśnia Przemysław Ruta, sekretarz programu „Przedsiębiorstwo Przyszłości”.

W tym roku Komisja przyznała 19 certyfikatów „Przedsiębiorstwo Przyszłości” – wśród nich znalazły się właśnie Kolejowe Zakłady Nawierzchniowe „Bieżanów”. Szczególnym wyróżnieniem dla spółki był także przyznany prezesowi Ryszardowi Leszczyńskiemu tytuł „Menadżera Sukcesu”, który dedykowany jest tym przedstawicielom kadry zarządzającej, którzy wykazują się szczególnym, osobistym zaangażowaniem w rozwój innowacyjnej gospodarki oraz kapitału ludzkiego w kierowanych przez siebie przedsiębiorstwach.

Gala przyznania certyfikatów „Przedsiębiorstwo Przyszłości” odbyła się 25 lutego 2015 roku w auli Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Program jest organizowany wspólnie przez Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego oraz Agencję Kreatywną PRC.

 

pp1

   pp2pp3pp4

Zobacz wszystkie aktualności