KZN Rail z pierwszym olsztyńskim kontraktem

Konsorcjum Budimexu i KZN Rail podpisało umowę z Gminą Olsztyn na budowę nowej zajezdni tramwajowej przy ul. Kołobrzeskiej. Spółka z Grupy KZN Bieżanów wybuduje od podstaw cały układ torowy tego kluczowego obiektu.

KZN Rail rozjazd kolejowy rozjazdy tramwajoweCała zajezdnia zostanie wykonana w ciągu 18 miesięcy w systemie “zaprojektuj i zbuduj”. Obaj konsorcjanci mają pół roku na opracowanie projektu i wymaganych administracyjnie uzgodnień i pozwoleń. Ostateczny projekt wykonawczy ma zostać zatwierdzony w ciągu 10 miesięcy od momentu podpisania umowy. Wówczas będą już w toku prace budowlane zaplanowane na około 12 miesięcy. – Wykonamy wszystkie prace związane z budową nawierzchni szynowej. W ich ramach zabudowane zostaną głowica rozjazdowa, tory w halach postojowych, tor do prób hamulcowych, tor obwodowy pozwalający objechać całą zajezdnię i tory dojazdowe – wylicza Ewa Sawicka, członek zarządu, dyrektor ds. przygotowania kontraktów w spółce KZN Rail. – W sumie będzie to ok. 3 km toru wraz z kilkudziesięcioma rozjazdami – dodaje.

Cała infrastruktura szynowa ma zostać dostosowana do specyficznych wymagań obiektu jakim jest zajezdnia np. odległości między osiami torów w hali postojowej będą na tyle duże by odstęp między nimi umożliwiał swobodny dostęp do każdego składu; sama nawierzchnia szynowa w hali ma także umożliwiać poruszanie się wewnątrz samochodom (np. wóz sieciowy). Dodatkową trudnością dla wykonawców będzie fakt, że podczas prowadzenia inwestycji baza autobusowa olsztyńskiego MPK, na której terenie powstanie zajezdnia, będzie funkcjonować przez cały czas budowy.

– Budowa olsztyńskiej zajezdni, to dla nas kolejna – po Bydgoszczy i Toruniu, realizacja w północnej części kraju. Dzieje się tak, gdyż jesteśmy w stanie zaproponować zamawiającemu kompleksową ofertę nawierzchniową, uwzględniająca oprócz samych robót budowlanych produkty i materiały wytwarzane w ramach Grupy KZN Bieżanów, w tym kluczowe dla takich inwestycji rozjazdy i skrzyżowania – podkreśla Grzegorz Leszczyński, prezes zarządu KZN Rail.

Zobacz wszystkie aktualności