Merytorycznie o rozjazdach

Kolejowe Zakłady Nawierzchniowe „Bieżanów” i Centrum Diagnostyki PKP PLK zakończyły kolejny już cykl warsztatów technicznych związanych z problematyką rozjazdową.
Model inwestycyjny na kolei funkcjonujący od kilkunastu lat skutkuje zmniejszeniem liczby i intensywności bezpośrednich kontaktów między producentami kluczowych elementów infrastruktury szynowej a pracownikami zarządcy sieci kolejowej bezpośrednio odpowiedzialnymi za ich codzienne użytkowanie. Zarówno ścisła dokumentacja techniczna, jak i wskazówki eksploatacyjne rzadko trafiają do sekcji utrzymaniowych, utykając często u wykonawcy budowy lub w biurach „Peelki” odpowiedzialnych za realizację inwestycji. To także jeden z powodów narastania luki w wiedzy technicznej w kolejowych strukturach. Z inicjatywą organizacji warsztatów, które mogłyby choć trochę ją zniwelować, wyszło Centrum Diagnostyki PKP PLK. – Pretekstem stało się przypomnienie modelu sprawowania nadzoru nad jakością produkcji rozjazdów kolejowych – zaznacza Ireneusz Jasiński, wicedyrektor Centrum Diagnostyki PKP PLK. – Istotne było też przybliżenie uczestnikom warsztatów, nowoczesnego procesu produkcji rozjazdów, jak również stworzenie okazji do wymiany doświadczeń między pracownikami wiodącego producenta kluczowych elementów nawierzchniowych a osobami odpowiedzialnymi w PKP PLK za codzienną ich eksploatację – dodaje.

Rozjazd-szkolenie.jpgDla KZN „Bieżanów’, najważniejszym celem spotkań było propagowanie wiedzy technicznej wśród pracowników zarządcy polskiej sieci kolejowej, związanej z najnowszymi trendami materiałowymi i konstrukcyjnymi w branży rozjazdowej. Dotarcie z tym właśnie know how do osób zajmujących się codziennie rozjazdami na tzw. „kolejowym gruncie” ma kolosalne znaczenie dla zachowania wysokich standardów bezpieczeństwa ruchu i właściwej eksploatacji tych produktów. – To właśnie oni muszą wiedzieć czym charakteryzują się konkretne rozwiązania konstrukcyjne, dlaczego i w jakich warunkach są stosowane oraz jak powinien przebiegać proces utrzymaniowy, by optymalnie wykorzystać drzemiący w nich potencjał i cieszyć się jak najdłuższą trwałością i niezawodnością – podkreśla Jacek Paś, członek zarządu, dyrektor techniki i rozwoju KZN „Bieżanów”. – Dla każdego odpowiedzialnego producenta pozyskanie realnej i popartej doświadczeniem informacji zwrotnej o produkcie, jest sposobem na jego rozwój i lepsze dostosowanie do potrzeb klientów oraz skuteczniejsze i szybsze poszukiwanie przewag technologicznych – dodaje Jacek Paś.

Program warsztatów został podporządkowany powyższym założeniom. Składały się one z części teoretycznej i pokazowej. W tej pierwszej istotną rolę odgrywało przypomnienie wewnętrznych procedur PKP PLK związanych z odbiorami i procesem utrzymaniowym; jak również precyzyjne omówienie problemów eksploatacji rozjazdów kolejowych z punktu widzenia materiałów metalicznych użytych do ich produkcji; oraz zapoznanie uczestników z prototypowymi urządzeniami rozjazdowymi KZN „Bieżanów”. W trakcie tej części uczestnicy zostali także zapoznani z najnowszą ofertą producenta związaną z serwisem rozjazdów. – Od kilku tygodni każdy sprzedany przez nas rozjazd zawiera w pakiecie pierwsze, czyli najistotniejsze z punktu widzenia trwałości konstrukcji, szlifowanie spływów. W konstrukcjach rozjazdowych wykorzystujących staliwo wysokomanganowe, bainityczne oraz inne materiały stosowane przez naszą spółkę – wymaga się okresowego usuwania tych odkształceń materiałowych. Posiadając wykwalifikowaną kadrę i specjalistyczny sprzęt, chcemy mieć częstszy kontakt z użytkownikami, pomagając w codziennym funkcjonowaniu zarządcom sieci – akcentuje Dariusz Prasiel, kierownik działu serwisowego w KZN.

Natomiast część pokazowa, która odbywała się na halach produkcyjnych w Bieżanowie, obejmowała dwustopniowy proces odbiorów technicznych rozjazdów – przedstawiała więc procedurę odbioru wewnętrznego, czyli sprawdzenia produktu przez dział Kontroli Jakości KZN „Bieżanów”, a następnie procedurę odbioru zewnętrznego realizowaną przez komisarza z Centrum Diagnostyki PKP PLK. Uczestnicy warsztatów mogli także zobaczyć jak powstaje nowoczesny, wysokiej jakości rozjazd – jakie narzędzia, materiały i procesy są niezbędne w cyklu produkcyjnym.

– Dialog techniczny między wytwórcą a przedstawicielami ostatecznego użytkownika, odbywający się w jak najbardziej realnych warunkach, pozwala lepiej zrozumieć wzajemne oczekiwania oraz ulepszać produkty. Daje też szansę znalezienia niszy dla całkiem nowych rozwiązań, które dadzą nam biznesową przewagę – stwierdza Remigiusz Tytuła, kierownik marketingu i PR w KZN „Bieżanów”.
W ramach zakończonego cyklu warsztatów rozjazdowych od grudnia ub. r. do marca 2016 r. odbyły się trzy spotkania. Ze strony PKP PLK uczestniczyła w nich niespełna setka pracowników wśród nich przedstawiciele Centrum Diagnostyki, Biura Dróg Kolejowych, Biura Eksploatacji oraz zakładów linii kolejowych z Częstochowy, Kielc, Krakowa, Lublina Nowego Sącza, Opola, Rzeszowa, Skarżyska Kamiennej, Sosnowca, Tarnowskich Gór, Wałbrzycha, Wrocławia i Zielonej Góry.

Zobacz wszystkie aktualności