Nowa spółka w naszej grupie kapitałowej

Kolejowe Zakłady Nawierzchniowe „Bieżanów”, lider Grupy KZN Bieżanów, wydziela ze swoich struktur nową spółkę. Ukonstytuowany pod nazwą KZN Rail Sp. z o.o. (www.kznrail.pl) podmiot przejmie kompetencje Oddziału Robót Zewnętrznych funkcjonującego w dotychczasowej strukturze firmy.

Logo nowej spółki pokazuje jej historyczny związek ze spółką matką Grupy KZN Bieżanów

Logo nowej spółki pokazuje jej historyczny związek ze spółką matką Grupy KZN Bieżanów

Bezpośrednim impulsem do wydzielenia nowego podmiotu jest dynamiczny rozwój wspomnianego oddziału. Komórka świadcząca z początku proste usługi związane z zabudową rozjazdów i układów torowych, rozrosła się do podmiotu konkurującego z powodzeniem o kontrakty inwestycyjne warte ponad 100 milionów złotych. – W ciągu niespełna dekady przeszliśmy drogę od niewielkiej i w sumie eksperymentalnej struktury w ramach firmy producenckiej, do w pełni samodzielnego, dochodowego oddziału – mówi  Grzegorz Leszczyński, dotychczasowy dyrektor oddziału, a teraz Prezes Zarządu w KZN Rail. – Po drodze intensywnie inwestowaliśmy w ludzi i sprzęt, by móc zaoferować  klientom wysoce profesjonalną usługę. Dlatego dziś jesteśmy w stanie bez problemu realizować duże kontrakty, zwłaszcza te związane z węzłami i głowicami rozjazdowymi – dodaje Leszczyński.

Te słowa znajdują odzwierciedlenie w rzeczywistości. W ostatnich 3 latach podmiotowi przekształcanemu obecnie w spółkę udało się zrealizować takie inwestycje jak choćby kompleksowa modernizacja układu torowego stacji Wrocław Główny, budowa od podstaw nowego torowiska na ul. Bardzkiej we Wrocławiu, czy modernizacja infrastruktury tramwajowej na ul. Długiej w Krakowie. Także obecnie spółka jest zaangażowana w znaczące inwestycje tramwajowe w Toruniu i Bydgoszczy oraz te związane z modernizacją głównych szlaków kolejowych w Polsce.

Konkurencyjną przewagę zapewnia firmie kapitał wiedzy i doświadczenia wyniesiony ze spółki-matki, czyli KZN „Bieżanów”, czołowego producenta rozjazdów w Polsce. Wydzielenie z jej struktur nowego podmiotu jest zgodne z biznesową strategią działania wdrażaną od kilku lat przez Grupę KZN Bieżanów. Zakłada ona rozszerzanie i porządkowanie działań w obszarze związanym z nawierzchnią szynową. – Oprócz przejęć kapitałowych, zarządzamy procesami powstawania nowych podmiotów w oparciu o istniejące w naszym holdingu zorganizowane i dynamicznie rozwijające się struktury.  – mówi Ryszard Leszczyński, prezes KZN „Bieżanów”. – To ruch celowy mający poprawić proces zarządzania i pomóc w uporządkowywaniu systemu pracy – dodaje. W opinii Jacka Pasia, członka zarządu, dyrektora ds. rozwoju w KZN „Bieżanów”, nowa spółka-córka ma stać się kolejnym elementem układanki, której celem jest stworzenie organizacji będącej w stanie odpowiedzieć całościowo na zapotrzebowanie rynku związane z nawierzchnią szynową.

W konsekwencji powstania KZN Rail, miejsce pracy zmieni kilkadziesiąt osób w ramach procedur związanych z ZCP (wydzielaniem Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa). – W praktyce w KZN Rail znajdą zatrudnienie wszyscy dotychczas pracujący w Oddziale Robót Zewnętrznych spółki macierzystej – podkreśla Grzegorz Leszczyński – Z punktu widzenia naszego klienta zmieniony zostanie, i to nieznacznie, szyld. Kadra, park maszynowy, i pozyskane w ciągu niespełna dekady kompetencje i referencje, zostaną przesunięte do nowego podmiotu w nienaruszonym stanie. Będą solidnym kapitałem wniesionym aportem do nowej firmy – dodaje prezes nowej spółki.

Kadra zarządzająca KZN Rail odzwierciedla dotychczasowy management oddziału. Oprócz Prezesa Zarządu Grzegorza Leszczyńskiego, są to Ewa Sawicka, Członek Zarządu – Dyrektor ds. Przygotowania Kontraktów oraz Aleksander Furtak, Członek Zarządu – Dyrektor ds. Realizacji Kontraktów. Ten ostatni tak określa horyzont działania spółki – Po pierwsze, konsekwentna realizacja dotychczasowego portfela zamówień, przy utrzymaniu terminów  i jakości prac. Po drugie, możliwie szybkie zbilansowanie całego przedsięwzięcia, co wiąże się także z pozyskiwaniem nowych kontraktów z rynku. Po trzecie, zaś rozwój zespołu pracowniczego oraz parku maszynowego, tak by w przyszłości móc brać udział w coraz bardziej ambitnych inwestycjach i rozszerzać paletę usług. – akcentuje  Aleksander Furtak.

Powstanie KZN Rail oznacza, że w Grupie KZN Bieżanów znajduje się obecnie sześć spółek. Obok lidera oraz wydzielanego zeń podmiotu, są to Nasycalnia Podkładów w Czeremsze, Trade-Port, Vistula Rail Operator i niemiecka spółka GuW Gleis und Weichentechnik. – Każdy żywy i rozwijający się organizm musi się stale zmieniać i przekształcać by dostosowywać się do zmiennych warunków otoczenia. Ruch z wydzieleniem nowego podmiotu to kolejny dowód na to, że Grupa KZN Bieżanów nie jest pustą konstrukcją, lecz organizacją aktywnie  reagującą na zmiany zachodzące na rynku infrastruktury szynowej – podkreśla Jacek Paś. – Poza dopasowywaniem struktury do potrzeb klientów już wkrótce zaproponujemy rynkowi nowe rozwiązania dotyczące naszych produktów i usług im towarzyszących, które jeszcze bardziej zwiększą naszą konkurencyjność – podkreśla.

Zobacz wszystkie aktualności