Olsztyn kolejnym miastem w szynowym portfolio KZN Rail

Spółka z Grupy KZN Bieżanów w ostatnim czasie zakończyła inwestycje, niezbędne do uruchomienia komunikacji tramwajowej w Olsztynie. KZN Rail wykonała układ torowy zajezdni na ul. Kołobrzeskiej i torowisko na ulicy Obiegowej.

IMG_5288Ukończona kilka tygodni temu olsztyńska zajezdnia jest wspólnym dziełem konsorcjum Budimexu i KZN Rail. Krakowska spółka wykonała wszystkie prace związane z budową nawierzchni szynowej. W ich ramach zabudowane zostały: kompletne głowice rozjazdowe, tory w hali postojowej i naprawczej (w tym tory na stanowiskach do obsługi i naprawy wózków tramwajowych, tory dojazdowe do urządzeń naprawczych i myjni), oraz tor do prób hamulcowych. Wykonane torowisko umożliwia na całym obiekcie ruch dwukierunkowy. Dodatkowo w ramach zadania wykonany został układ torowy w ul. Towarowej. W sumie jest to ok. 3 km toru wraz z kilkudziesięcioma, nowoczesnymi rozjazdami – Infrastruktura szynowa została dostosowana do specyficznych wymagań obiektu jakim jest zajezdnia np. odległości między osiami torów w hali postojowej umożliwiają swobodny dostęp do każdego składu ekip serwisowych; sama nawierzchnia szynowa w hali umożliwia poruszanie się wewnątrz pojazdom drogowym – wylicza Aleksander Furtak, członek zarządu, dyrektor ds. realizacji kontraktów w spółce KZN Rail.

Drugi zakończony przed kilkoma tygodniami kontrakt obejmował zabudowę torowiska wzdłuż ulicy Obiegowej, w tym także na wiadukcie w ciągu ulicy Żołnierskiej. Prace KZN Rail obejmowały ułożenie torowiska o dwóch typach nawierzchni podsypkowej i bezpodsypkowej (szyna w otulinie w prefabrykowanych płytach torowych).

– Olsztyńskie kontrakty warte w sumie kilkanaście mln złotych, kolejne po pracach zrealizowanych dla Bydgoszczy i Toruniu, ugruntowują nasza pozycję w północnej części kraju. Naszą przewagą jest to, że jesteśmy w stanie zaproponować zamawiającemu kompleksową ofertę nawierzchniową, uwzględniająca oprócz samych robót budowalnych produkty i materiały wytwarzane w ramach Grupy KZN Bieżanów, w tym kluczowe dla takich inwestycji rozjazdy i skrzyżowania – podkreśla Grzegorz Leszczyński, prezes zarządu KZN Rail.

Zobacz wszystkie aktualności