Patent na miejskie szyny

W jednym miejscu projektant, osoba prowadząca inwestycje oraz specjalista zarządzający miejską siecią tramwajową mogą już znaleźć merytoryczne wsparcie, pomoc, niezbędne narzędzia i produkty. Tym miejscem jest Grupa KZN Bieżanów.

Podczas spotkania przedstawicieli podmiotów związanych z branżą tramwajową, które odbyło się 8 marca w krakowskiej siedzibie KZN Bieżanów, zaprezentowany został pakiet rozwiązań związany z obsługą procesu projektowania, budowania i użytkowania miejskiej nawierzchni szynowej. –  Chcieliśmy przybliżyć reprezentantom tego sektora nasz wciąż ewoluujący i dopracowywany pomysł na usprawnienie poszczególnych etapów związanych z powstawaniem i użytkowaniem linii i węzłów tramwajowych – mówił Ryszard Leszczyński, prezes Kolejowych Zakładów Nawierzchniowych „Bieżanów”.  Ów pomysł opiera się na dwóch filarach. Po pierwsze, na rosnącym potencjale konstrukcyjnym i produkcyjnym Grupy KZN „Bieżanów” związanym z rynkiem tramwajowym. Po drugie zaś, na dostarczaniu sektorowi coraz lepszych narzędzi i usług dodatkowych – dodawał.

– By sprostać oczekiwaniom rynku, rozwijamy i dopracowujemy nasze produkty. Temu służą prace biura badawczo-rozwojowego, inwestycje w unowocześnianie parku maszynowego – m.in. uruchomienie nowoczesnego bramowego centrum obróbczego; oraz jeszcze lepszą organizację procesu wytwórczego – podkreślał Jacek Paś, członek zarządu KZN „Bieżanów” odpowiedzialny za rozwój. Tak skumulowane wysiłki skutkują takimi produktami jak dwuwarstwowa krzyżownica o doskonałych walorach użytkowych, stosowana od lat z powodzeniem w węzłach rozjazdowych w całym kraju; ułatwiający prowadzenie modernizacji i remontów rozjazd nakładkowy wykorzystywany już m.in. podczas remontu węzła Bagatela w Krakowie i podczas inwestycji w Poznaniu; czy wytrzymała zwrotnica ZT-116-4200, obsługująca ruchliwe rozgałęzienia linii krakowskiego szybkiego tramwaju.

– Od dawna nie jesteśmy już tylko i wyłącznie producentem elementów nawierzchniowych. Dążymy do tego by połączyć wszystkie ogniwa związane z powstawaniem i użytkowaniem sieci tramwajowych – zaznacza Magdalena Kamińska, Kierownik Biura Badawczo-Rozwojowego , KZN „Bieżanów”. – Do usług związanych z kompleksową realizacją miejskich inwestycji infrastrukturalnych,  realizowanych siłami Oddziału Robót Zewnętrznych już od prawie dekady, dołączają więc inne. Branża tramwajowa może liczyć na nasze wsparcie prac projektowych i doradztwo techniczne, czy dodatkowe usługi diagnostyczne i naprawcze. A w najbliższym czasie chcemy udostępnić nowe, informatyczne narzędzie, które wspomoże planowanie inwestycji i budżetowanie procesu eksploatacyjno-utrzymaniowego infrastruktury szynowej – mówiła Magdalena Kamińska, prezentując wstępne założenia  aplikacji.

DSC_0616Według planów twórców program ma wspomóc projektantów i inwestorów ułatwiając proces wybierania optymalnych do wybranych warunków rozwiązań konstrukcyjnych i materiałowych węzłów rozjazdowych. Drugą grupą, do której skierowany będzie program to zarządcy sieci tramwajowych, którym aplikacja pomagać ma w planowaniu i budżetowaniu prac utrzymaniowo-remontowych.  KZN tools, bo tak roboczo nazywa się powstający program, ma być budowany w oparciu o silną kooperację z przedstawicielami branży. Wskazówki i informacje płynące od środowisk projektantów i zarządców pomogą dopracować wstępne założenia i rozwijać aplikację w kierunku uniwersalnego, użytecznego i obiektywnego (tj. nie preferującego żadnego producenta czy dostawcy usług) narzędzia pracy dla specjalistów związanych z nawierzchnią tramwajową.

Żywa i długa dyskusja nad założeniami programu KZN tools jaka wywiązała się podczas seminarium, wskazuje, że jest to narzędzie pożądane przez branżę. – Inicjatywę budowy takiego programu uważam za niezwykle cenną. By program mógł stać się użytecznym narzędziem należy jednak popracować nad jego założeniami, czyli doborem zmiennych i algorytmów wprowadzanych do niego – mówił Robert Grzywacz, szef infrastruktury Tramwajów Warszawskich.
– To program, który może wydatnie pomóc nam w codziennej pracy. Przedstawione tu założenia to szkielet, który wspólnie musimy jeszcze uzupełnić – wtórował Jerzy Klir, reprezentujący branżę projektową. Całość dyskusji podsumował prezes Leszczyński, według spotkanie i prezentacja założeń aplikacji to rodzaj zaproszenia wysłanego do ludzi związanych z infrastrukturą tramwajową – Dziś pokazujemy pewien zarys nowego produktu i wysyłamy do branży jasny sygnał: Jesteśmy gotowi zainwestować czas, kapitał i wiedzę w tworzenie tego zaawansowanego narzędzia, ale liczymy na ścisłą współpracę z Waszej strony – zaakcentował szef KZN „Bieżanów”.

Zobacz wszystkie aktualności