Projekty innowacyjne

Największe projekty innowacyjne przez w ramach naszej organizacji, realizowane są najczęściej przy współudziale zewnętrznego finansowania. Umiejętne wykorzystanie programów unijnych i krajowych związanych z udoskonalaniem sprawdzonych lub wprowadzaniem całkowicie nowych produktów, pozwala nam nie tylko rozkładać ryzyko inwestycyjne, ale także w obiektywny i zewnętrzny sposób sprawdzać zasadność i opłacalność naszych pomysłów, a po ich zakończeniu ewaluować je. Dzięki temu mechanizmowi zdecydowanie rośnie rynkowa wartość efektów naszych innowacyjnych działań.