Rośnie flota Switcherów

Kolejowe Zakłady Nawierzchniowe „Bieżanów” rozbudowują możliwości przewozu rozjazdów w blokach. W maju br. odebrane zostały kolejne trzy wagony Switcher, a w najbliższych miesiącach powstaną następne trzy.

20150709_171825Tym samym w 2018 roku flota KZN „Bieżanów” składająca się z tych specjalistycznych wagonów będzie liczyła przynajmniej 10 wagonów. W tym 2 wagony Switcher+ wyposażone dodatkowo w dźwigi hydrauliczne, umożliwiające rozładunek bloków rozjazdowych transportowanych zarówno na nich samych jak i na wagonach bezdźwigowych, z długą platformą. – Dzięki tak rozbudowanej flocie, będziemy w stanie utworzyć pociąg mogący transportować jednorazowo trzy rozjazdy o promieniu r=1200 fabrycznie zmontowane w blokach. Taką właśnie realizację mamy zaplanowaną już na sierpień w ramach realizacji projektu Włoszczowa Północ – mówi Magdalena Kamińska, dyrektor ds. techniki i jakości, odpowiedzialna w KZN-ie za projekt Switcher.

Znaczące inwestycje w specjalistyczny system Switcher są wyrazem zaufania KZN „Bieżanów” wobec deklaracji zarządcy sieci kolejowej, gospodarza procesu inwestycyjnego w ramach Krajowego Programu Kolejowego. – Mając na uwadze jakość początkową konstrukcji rozjazdowych oraz ich żywotność, chcemy wierzyć w deklaracje zarządu PKP PLK o tym, że w 2018 tak transportowanych w ten sposób będzie ok. 20 proc., a w kolejnym roku 30 proc. rozjazdów w ramach prac modernizacyjnych na sieci kolejowej – dodaje Magdalena Kamińska.

Same wagony Switcher to część wielomilionowego programu inwestycyjnego realizowanego przez spółkę KZN „Bieżanów”. By zaspokoić rosnący popyt, krakowska spółka inwestuje w nowe maszyny, które pojawiły się i będą się pojawiać w najbliższym okresie na halach produkcyjnych, bocznicy i placach magazynowych; a także w obiekty, hale i infrastrukturę transportową zakładu. Równolegle KZN znacząco zwiększa zatrudnienie. Podstawą takiej polityki jest bardzo dobra kondycja finansowa spółki. – W naszych wynikach dostrzec można wyraźnie, że II kwartał ub. roku był przełomowy dla branży. Od tego momentu w przepływach finansowych spółki widzimy zmianę tendencji – mówi Barbara Król, członek zarządu, dyrektor finansowy KZN „Bieżanów” – Przełożyło się to na wynik całego roku 2017, w którym zanotowaliśmy ponad 102 mln złotych przychodów ze sprzedaży, co oznacza prawie 20 procentowy wzrost w stosunku do roku 2016. Sam zysk netto w 2017 r. zbliżył się do 6 mln złotych, podczas gdy w poprzedzającym go okresie osiągnął niespełna 3,5 mln – dodaje Król.

Dobra kondycja przedsiębiorstwa potwierdza się również w 2018 roku – tylko w pierwszych czterech miesiącach, czyli od stycznia do kwietnia br., KZN „Bieżanów” wypracował przychody ze sprzedaży i zyski w wysokości zbliżonej do połowy tych z roku ubiegłego. – Dzięki zdrowemu bilansowi spółki realizujemy program inwestycyjny, którego celem jest elastyczne zaspokajanie potrzeb krajowych i zagranicznych, w tym kluczowego dla nas rynku niemieckiego, w perspektywie najbliższych 5-10 lat. – podkreśla dyrektor Król – Nie przejadamy zysków, lecz je inwestujemy. Na zmianę koniunktury zareagowaliśmy z odpowiednim wyprzedzeniem, działaniami zwiększającymi nasze możliwości – dodaje dyrektor finansowa KZN Bieżanów.

20170519_192707W kontekście rozbudowywania potencjału produkcyjnego spółki cieszy fakt, że kreatorzy rynku – ministerstwo infrastruktury i narodowy zarządca sieci kolejowej – starają się uniknąć błędów przeszłości i już planować inwestycje na okres po 2023 roku. – Jeśli faktycznie uda się przygotować projekty inwestycyjne i zapewnić im finansowanie, to jest szansa na wydłużenie o kolejnych 5-7 lat polityki stymulującej rozwój transportu szynowego w kraju. To zaś tworzy realną perspektywę znaczącej rozbudowy potencjału branży związanej z infrastrukturą szynową – akcentuje główna finansistka KZN-u. – Dla podmiotu, który przeznacza ponad połowę zysków na działania B+R i inwestycje, taka stabilizacja sektora, oznacza szybsze wdrażanie i komercjalizowanie technologicznych nowinek takich jak Switcher oraz wzrost konkurencyjności również w międzynarodowej skali – dodaje Barbara Król.

Stabilizacja rynku inwestycyjnego i utrzymaniowego daje również wieloletnie perspektywy efektywnego wykorzystania wagonów do przewozu rozjazdów w blokach i trwałe upowszechnienie takiej technologii zabudowy tych konstrukcji. – Liczymy, że do zakontraktowanych lub będących w zaawansowanej fazie negocjacji realizacji na 2018 rok, przy użyciu floty Switcher, w lokalizacjach takich jak Włoszczowa Północ, Czarnca, Krzeszowice, Nowa Sarzyna, Szczecin Gumieńce czy post. odg. Kozioł, dołączać będą szybko kolejne planowane zarówno na rok bieżący jak i następne lata – podsumowuje Magdalena Kamińska.

Zobacz wszystkie aktualności