Rozjazdy nakładkowe w Zabrzu

Od poniedziałku (22.07) ruch tramwajowy na ul. Wolności w centrum Zabrza odbywa się dzięki rozjazdom nakładkowym dostarczonym przez Grupę KZN Bieżanów. Taki tymczasowy układ nawierzchni pozwala utrzymać kursowanie tramwajów i redukuje do minimum konieczność ingerencji w istniejący układ drogowy w trakcie remontów i modernizacji.
Jak sugeruje nazwa rozjazd nakładkowy jest zabudowywany bezpośrednio na istniejących torach, a wjazd na niego, czyli nieznaczne wzniesienie się pojazdów szynowych nad poziom gruntu, umożliwiają specjalne tory najazdowe. Jego montaż nie wymaga przebudowy istniejącego układu torowo-drogowego, konieczne jest tylko precyzyjne, punktowe przytwierdzenie do podłoża.

– Zabudowa rozjazdów nakładkowych jest podyktowana przede wszystkim koniecznością utrzymania ciągłości ruchu tramwajowego w ciągu ulicy Wolności, na odcinku pomiędzy ulicą Średnią a Galerią Zabrze – podkreśla Tomasz Bis, Kierownik Zespołu Budów z firmy KZN Rail, realizującej na rzecz spółki Tramwaje Śląskie S.A. zadanie „Przebudowa infrastruktury tramwajowej w Zabrzu, wzdłuż ul. Powstańców Śląskich i ul. Religi od ul. Wolności do skrzyżowania z ul. Stalmacha wraz z odgałęzieniami”. – Zgodnie z umową Zamawiający wymaga, aby w trakcie realizacji prac modernizacyjnych, związanych z przebudową węzła rozjazdowego na skrzyżowaniu ulic Powstańców Śląskich i Wolności, utrzymana została możliwość prowadzenia ruchu tramwajowego – dodaje przedstawiciel Grupy KZN Bieżanów.
– Jednym z naszych priorytetów podczas realizacji inwestycji infrastrukturalnych jest zminimalizowanie utrudnień dla pasażerów poprzez maksymalne możliwe utrzymanie kursowania tramwajów. Stąd wymogi z naszej strony wobec Wykonawców robót, by przy modernizacji linii dwutorowych utrzymać przejezdność po jednym torze – wyjaśnia Bolesław Knapik, Prezes Zarządu spółki Tramwaje Śląskie S.A. i dodaje: – Takie rozwiązania pozwalają na zapewnienie pasażerom komunikacji tramwajowej, dzięki czemu nie muszą oni zmieniać nawyków komunikacyjnych i z większym zrozumieniem podchodzą do czasowych utrudnień czy zmian, których uniknąć się nie da.
Wyprodukowane w krakowskich zakładach Grupy KZN Bieżanów rozjazdy nakładkowe to urządzenia o specyficznej konstrukcji, których zwrotnice monoblokowe zostały wykonane ze stali trudnościeralnej. Takie rozwiązanie w znaczący sposób zwiększa trwałość eksploatacyjną rozjazdu. Zamontowanie dwóch rozjazdów nakładkowych umożliwia odcinkowy przejazd tramwajów w obu kierunkach po jednym torze, zlokalizowanym po południowej stronie. W tym czasie wykonawca może prowadzić prace budowlane na wyłączonym z ruchu odcinku torze północnym. Po skończeniu tego etapu nastąpi przełożenie nakładek i ruchu na już zmodernizowane torowisko, by przebudować drugi tor, obecnie eksploatowany w dwustronnej relacji. Dla zachowania bezpieczeństwa ruchu na jednotorowym odcinku, Tramwaje Śląskie zastosowały specjalną, międzymijankową sygnalizację świetlną informującą o zajętości toru.
Rozjazdy nakładkowe wytwarzane przez KZN Bieżanów mają wzmocnioną konstrukcję. A segmentowa budowa tych rozjazdów umożliwia jego zabudowę w układach torowych o rożnej szerokości międzytorza. Umożliwia to łatwy montaż/demontaż, transport, dostosowanie do lokalnych układów torowych oraz wielokrotne wykorzystywanie ich w różnych lokalizacjach. Prócz możliwości stworzenia układu mijankowego – tak jak w Zabrzu, w sytuacji wyłączania z ruchu torowisk w obu kierunkach, pojedyncze rozjazdy nakładkowe mogą posłużyć też jako krańcówki. Taki układ wymaga jednak do obsługi taboru dwukierunkowego. Po zakończeniu obecnego etapu prac w Zabrzu, KZN Rail będzie wykorzystywał rozjazdy nakładkowe na innych placach budowy, jak również wynajmował te konstrukcję innym podmiotom.

Zobacz wszystkie aktualności