innowacje

Podstawą biznesowej strategii KZN Bieżanów jest rozwój poprzez innowacje. Zyskujemy konkurencyjną przewagę inwestując w kapitał ludzki, zmieniając organizację, unowocześniając park maszynowy (m.in. uruchomione nowoczesne, cyfrowe centrum obróbcze Gantry), wprowadzając do oferty nowe ulepszone produkty. Fundamentem tych działań jest rozwój własnych technologii. Codziennie doskonalą je inżynierowie naszego Biura Badawczo-Rozwojowego, współpracując z naukowcami z Akademii Górniczo-Hutniczej, Politechniki Krakowskiej oraz warszawskiego Instytutu Kolejnictwa, ale także z podmiotami zagranicznymi jak choćby z firmą Talleres Alegría. Dzięki tym wysiłkom w ostatnich latach opracowane zostały nowatorskie rozwiązania techniczne dostosowane do najnowocześniejszych standardów kolejowych, w tym związanych z Kolejami Dużych Prędkości.

Namacalne dowody naszej innowacyjności to rozjazdy przeznaczone dla prędkości powyżej 200 km/h wyposażone w krzyżownicę z ruchomym dziobem, rozjazdy z krzyżownicami bainitycznymi, tzw. wąska podrozjazdnica zespolona, czy nowatorskie systemy rolek podiglicowych.