Barbara Król

Członek Zarządu
ds. Finansowo-Operacyjnych

Rafał Leszczyński

Prezes Zarządu

Grzegorz Leszczyński

Członek Zarządu
ds. Inwestycji i Logistyki