Rafał Leszczyński

Prezes Zarządu

Ryszard Leszczyński

Wiceprezes Zarządu
ds. Techniki i Rozwoju

Barbara Król

Członek Zarządu
ds. Finansowo-Operacyjnych

Grzegorz Leszczyński

Członek Zarządu
ds. Inwestycji i Logistyki