Switcher na stacji Kraków Zabłocie [film]

Miesiąc temu dzięki własnej technologii Grupa KZN Bieżanów przetransportowała w przęsłach i dokonała precyzyjnego rozładunku kluczowego rozjazdu kolejowego na nowobudowanej łącznicy Zabłocie-Krzemionki. Prezentujemy film dokumentujący tę realizację.

Dla innowacyjnego i polskiego systemu Switcher realizacja na stacji Kraków Zabłocie miała walor kolejnego praktycznego sprawdzianu. W obszarze organizacyjnym kontrolowane były procedury współpracy między producentem rozjazdu 60E1 500 1:12 (w tym wypadku KZN „Bieżanów”), a podmiotem zarządzającym całym procesem logistyki (spółka córka – KZN Rail). Sama technologia weryfikowana była zwłaszcza pod kątem zabezpieczenia przęseł rozjazdowych podczas transportu; rozładunku części rozjazdowych transportowanych na wagonie bezdźwigowym przy pomocy dźwigów wagonu sąsiadującego wyposażonego w hds; oraz samej realizacji i zabezpieczenia prac nocnych na wysokim nasypie kolejowym.

Jako, że podstawowym argumentem za stosowaniem transportu zmontowanych u producenta bloków rozjazdowych jest ich wysoka jakość początkowa, nieporównywalna z innymi technologiami, szczególne ważne było porównanie parametrów konstrukcji przed załadunkiem w Bieżanowie i rozładunkiem na Zabłociu. System mocujący oraz usztywniający „żółty ruszt” zakładany na długie i wiotkie bloki rozjazdowe oraz towarzyszący rozjazdowi w całym procesie logistycznym, zdał egzamin. Nie odnotowano żadnych ugięć i zniekształceń konstrukcji, które z pewnością wystąpić by mogły przy mniej zaawansowanych i solidnych zabezpieczeniach. W praktyce sprawdzono założenia systemu dotyczące rozładunku z wagonów z długimi platformami, nie wyposażonych w dźwigi (Switcher) przy pomocy hds-ów zlokalizowanych na sąsiadujących wagonach z hds-ami i krótszą platformą (Switcher +). Rozładunek bloku krzyżownicy został przeprowadzony precyzyjnie i z zachowaniem wysokiego poziomu bezpieczeństwa. Jako że ten blok przy dla rozjazdu o promieniu 500 m jest dość zwartą, niezbyt długą i sztywną konstrukcją – nie zastosowano usztywnienia a rozładunku dokonano przy użyciu pojedynczego dźwigu z sąsiadującego wagonu. W przypadku dłuższych elementów (zwrotnica, szyny łączące) zastosowanie rusztu usztywniającego i obu hds-ów ze Switcherów +,  sąsiadujących z długą platformą po obu stronach jest nieodzowne.

Czynnikiem przemawiającym za Switcherem jest także ograniczenie procesów i potrzebnych do ich realizacji ludzi i tym samym podniesienie poziomu bezpieczeństwa na placu budowy. Na Zabłociu skontrolowano to w trudnych, nocnych warunkach  prowadząc prace na wysokim nasypie. Szczególną uwagę przykuwała stabilność wagonów podczas rozładunku. System zabezpieczający w postaci wysuwanych łap przy hds-ach wagonów Switcher plus bezbłędnie potwierdził swoją funkcję.

Przypomnijmy, że poprzednia realizacja na stacji Świdnik,  pozwoliła potwierdzić możliwości Switchera dotyczące transportu ciężkich bloków rozjazdów krzyżowych, podwójnych wyposażonych w podrozjazdnice strunobetonowe oraz możliwości współpracy z zewnętrznymi, autonomicznymi dźwigami kolejowymi . – Po setkach testów „laboratoryjnych” czy tych realizowanych w warunkach w pełni kontrolowanych na terenie fabryki, technologia Switcher jest praktycznie sprawdzana na placach budowy. Chcemy optymalizować cały proces. Na razie nie nastawiamy się na bicie czasowych rekordów, ale nawet nie mając teraz na celu skracania procesu zabudowy już teraz udało nam się osiągnąć bardzo konkurencyjny wynik  – podkreśla Ryszard Leszczyński, prezes Grupy KZN Bieżanów.

Zobacz wszystkie aktualności