Węzeł „Klaryski” dla KZN „Bieżanów”

Spółka liderująca Grupie KZN Bieżanów zmodernizuje torowisko na bydgoskim węźle „Klaryski”. Prace na tym kluczowym i przez to znacząco obciążonym torowisku, usytuowanym w ciągu ulicy Jagiellońskiej między ulicą Gdańską i Rondem Jagiellonów, ruszą na początku czerwca.

Zabudowane w jezdni torowisko tramwajowe na Jagiellońskiej, to newralgiczny odcinek sieci, przez który normalnie przebiega trasa 6 z 8 bydgoskich linii tramwajowych. Umiejscowiona tu infrastruktura szynowa liczy sobie kilkanaście lat i jest już znacząco zdeformowana w planie i profilu. Modernizacja tego odcinka, którą za ponad cztery miliony złotych w całości wykonają Kolejowe Zakłady Nawierzchniowe „Bieżanów” polegać ma na kompleksowej wymianie górnych warstw konstrukcyjnych. Zasadnicza część prac, podczas której modernizowany odcinek będzie wyłączony z ruchu, ma potrwać około dwóch miesięcy.

Prace na węźle Klaryski

Prace na węźle Klaryski

– Na odcinku ponad sześciuset metrów toru wykonanego w technologii węgierskiej, wymienimy zużyte płyty betonowe. Nowe umożliwią już mocowanie szyn LK1 przy pomocy żywic chemoutwardzalnych – mówi Grzegorz Leszczyński, dyrektor Oddziału Robót Zewnętrznych KZN „Bieżanów”. – Oczywiście wymiana obejmie też szyny oraz warstwy wibroizolacyjne i mineralno-bitumiczne – dodaje.

By skorygować układ torowiska wykonawca przewiduje też dodatkowe prace polegające choćby na uzupełnieniu tłucznia pod warstwy konstrukcyjne. Istotnym elementem prac pozostaje również wymiana starego rozjazdu dwutorowego pojedynczego zlokalizowanego na skrzyżowaniu ulic: Gdańskiej, Jagiellońskiej i Marszałka Focha; wraz z uzupełnieniem jego podbudowy wykonanej w technologii podlewu ciągłego. – Nowej generacji rozjazd o promieniu 50 m wyprodukowany zostanie oczywiście przez KZN „Bieżanów” – akcentuje dyrektor Leszczyński.

Zobacz wszystkie aktualności