Sposoby transportu Bramownic PWP

Dzięki mobilności i uniwersalności technologii Bramownice PWP, prace budowlane mogą być planowane w całkiem nowy sposób – dotyczy to zarówno kolejnictwa, jak i segmentu tramwajowego. Do właściwości systemu, które tę uniwersalność budują, należy możliwość ich samorozładunku i transportu zarówno koleją, jak i samochodami. W jaki sposób Bramownice PWP docierają na miejsce budowy?

Sposoby transportu Bramownic PWP

System rozładunku i układki elementów nawierzchni szynowej jest maksymalnie dopasowany do potrzeb klienta, między innymi dzięki uniwersalności sposobów transportu. Moduły bramownic i transportu bliskiego można przemieszczać transportem kolejowym i drogowym. Elastyczność technologii rozszerza możliwości wykorzystania jej również w miejscach trudnodostępnych i takich, gdzie nie ma toru, po którym dźwigi mogłyby się poruszać. Co więcej, wykorzystanie transportu drogowego otwiera także możliwości wykorzystania systemu poza koleją – np. podczas budowy nawierzchni tramwajowej. To innowacyjne podejście do technologii budowy infrastruktury tramwajowej wykorzystał KZN Rail podczas listopadowej (2022 r.) zabudowy torowiska Poznańskiego Szybkiego Tramwaju. Bramownice PWP dotarły do Poznania transportem samochodowym, a na miejscu rozładowały się samodzielnie.

Samorozładunek Bramownic PWP

Zaletą Bramownic PWP jest ich możliwość samodzielnego załadunku i rozładunku. Nie ma więc potrzeby angażowania do tego manewru dodatkowych ciężkich maszyn. System wyposażony jest w samojezdne wózki dwudrogowe, które mogą swobodnie poruszać się po podtorzu z tłucznia lub innej utwardzonej nawierzchni. Ma więc możliwość samodzielnego przesuwu, kroczenia w przód, tył i na boki, co sprawia, że wyróżnia się wysoką mobilnością – także tam, gdzie tory nie są dostępne. To jednak nie jedyny atut Bramownic PWP. To, co daje im przewagę nad innymi technologiami, to również szybka mobilizacja – wspomniana wcześniej elastyczność metod transportu maszyn.

Transport Bramownic PWP: kolejowy czy drogowy?

Nie da się ukryć, że prognozowany koszt transportu jest istotnym czynnikiem wpływającym na wybór sposobu przewozu technologii. Transport kolejowy, w przypadku dołączenia bramownic do planowanego już składu głównego, wciąż jest najbardziej ekonomiczną opcją. Kosztem jest w tym przypadku wyłącznie wynajem wagonów – platform do przewozu. W porównaniu do transportu drogowego, uwzględniając powyższe warunki, kolej prezentuje się korzystniej niż przewóz samochodami. Poniższa tabela ilustruje, o ile procent cena transportu drogowego wzrasta względem kolejowego w przypadkus uwzględnienia powyższych warunków.

Inaczej jednak przedstawia się sytuacja, jeżeli w porównaniu do transportu drogowego uwzględnimy transport kolejowy indywidualny, czyli taki, w którym skład przygotowany jest wyłącznie na potrzeby transportu bramownic. Cena transportu drogowego w porównaniu to indywidualnego kolejowego znacznie spada, co pokazuje kolejna tabela:

Taka różnorodność sposobu transportu technologii znacznie zwiększa dostępność systemu dzięki skróceniu czasu potrzebnego na jego dotarcie w miejsce docelowe. Bramownice mogą być również wykorzystane do specjalnej mobilizacji, kiedy elementy zostały już wyładowane i muszą zostać przetransportowane na miejsce docelowej zabudowy. Części rozjazdów mogą też zostać zmontowane w pobliżu obszaru objętego pracami i bezpiecznie transportowane bramownicami do punktu docelowego.