CONTRACK z umową na innowacje

Dzięki umowie zawartej z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, konsorcjum spółek Grupy KZN Bieżanów wydatnie przyspieszy rozwój technologii CONTRACK. Na prefabrykację kluczowych elementów integrujących nawierzchnie torowe i drogowe, skracającą czas zabudowy i wydłużającą trwałość, w pierwszej kolejności czekają miasta posiadające sieci tramwajowe.

  
Projekt CONTRACK, będący wspólnym dziełem KZN Rail i KZN Bieżanów, pomyślany został pierwotnie jako technologia prefabrykowanych rozjazdów tramwajowych, integrująca stalową konstrukcję torową z dedykowanymi, żelbetowymi płytami, z wykorzystaniem materiałów do ciągłego, sprężystego mocowania szyn. Dzięki jej zastosowaniu czas potrzebny na zabudowę czy wymianę rozjazdu w torowisku zintegrowanym z jezdnią skraca się z kilku a nawet kilkunastu tygodni (czas potrzebny na prace budowlano-montażowe a zwłaszcza na tzw. dojrzewanie warstw płyt betonowych wylewanych w miejscu zabudowy, w technologii „na mokro”) do ledwie kilkudziesięciu godzin. Przekłada się to na ograniczenie kosztów związanych z organizacją objazdów, komunikacji zastępczej oraz długotrwałych utrudnień dla użytkowników miasta. A dzięki procesom produkcyjnym realizowanym w ściśle kontrolowalnych i powtarzalnych warunkach warsztatowych, prefabrykaty CONTRACK wykazują się wyższą jakością początkową a tym samym dłuższą i mniej problemową eksploatacją. Co istotne technologia obejmuje cały cykl życia produktu od projektu, przez produkcję, logistykę i zabudowę, po procesy utrzymaniowe, łącznie ze sprawną i bezpieczną wymianą wyeksploatowanych elementów konstrukcji.

Przypomnieć należy, że pomysłodawcy technologii musieli wykazać się szczególną determinacją i wiarą w projekt, by ostatecznie pozyskać środki z programu Szybka Ścieżka. Wobec rozbieżności proceduralnych i różnic interpretacyjnych dotyczących zapisów regulaminowych, dopiero kilka wyroków sądów administracyjnych skłoniły instytucje pośredniczącą do sfinansowania projektu.
– Najważniejszy jest efekt. Środki pozyskane dzięki podpisanej umowie z NCBR pozwolą nam zrefinansować już podjęte inwestycje, choćby zakup specjalistycznego stołu wibracyjnego pozwalającego szybciej i precyzyjniej zagęścić strukturę prefabrykatów, czy suwnicy kołowej przyspieszającej operacje w trakcie logistyki produkcyjnej betonowych płyt rozjazdowych. – mówi Grzegorz Leszczyński wiceprezes Grupy KZN Bieżanów. – Umowa z NCBR nada też wysoką dynamikę dalszym pracom badawczo-rozwojowym związanym z tworzeniem prefabrykatów dla najbardziej skomplikowanych węzłów rozjazdowych, ale też przejazdów i układów torowych o ściśle dedykowanych kształtach np. dla łuków torowych. Żywotnie zainteresowani tym projektem są zarządcy sieci tramwajowych, oczekujący skrócenia czasu i zmniejszenia uciążliwości budowy oraz remontów torowisk zlokalizowanych na kluczowych skrzyżowaniach miast – dodaje Leszczyński.


Pozyskane środki finansowe dają możliwość intensyfikacji etapów badawczych i rozwojowych dla technologii CONTRACK. Wsparcie innowacyjnego projektu przez NCBR umożliwi szybsze wdrożenie i dalszą ewolucję produktu w segmencie tramwajowym, ale też da możliwość rozwinięcia produktu w pozostałych obszarach gdzie transport szynowy spotyka się z drogowym – np. na kolejowych bocznicach w portach morskich, czy terminalach kontenerowych, gdzie do czynienia mamy z ciężkim ruchem kolejowym i kołowym.

Zobacz wszystkie aktualności