jakosc

Szczególny nacisk jest kładziony przez nas na stałe podnoszenie jakości oferowanych towarów i usług. Procesy produkcyjne odbywają się zgodnie z normami Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2008. Co więcej cała nasza działalność obywa się w zgodzie ze sricte kolejowym certyfikatem IRIS (International Railway Industry Standard), który wdrożyliśmy jako pierwsza polska spółka z sektora nawierzchni szynowych.

Zastosowanie wszystkich tych procedur pozwala nam kontrolować proces powstawania naszych produktów na każdym jego etapie i eliminować wszelkie wady i błędy. Dzięki temu jakość naszych produktów utrzymuje się na stałym, wysokim poziomie, co pozwala nam bez wahania brać zań pełną odpowiedzialność w całym okresie ich użytkowania.