jakoscWyrazem troski o jakość naszych wyrobów spełniających oczekiwania Klienta są funkcjonujące w Kolejowych Zakładach Nawierzchniowych "Bieżanów" Polityki Systemu Zarządzania Biznesem oraz Bezpieczeństwa Technicznego. Oparte są one wprost o normy PN-EN ISO 9001-2015; ISO 14001:2015; ISO 45001:2018 oraz ISO/TS 22163:2017 (dawny IRIS).

W ramach powyższych uregulowań w Spółce zostały zidentyfikowane i opisane wykonywane w niej procesy i ich wzajemne powiązania. Zastosowanie procedur pozwala kontrolować przebieg powstawania naszych produktów i eliminować zeń wszelkie wady i błędy. Dzięki temu ich jakość utrzymuje się na stałym i wysokim poziomie, co pozwala nam bez wahania brać za nie odpowiedzialność w całym procesie użytkowania.