Sztuka zabudowy rozjazdów

Montaż rozjazdów złożona i odpowiedzialna operacja, przy której angażuje się profesjonalistów. Takich ludzi można znaleźć w Grupie KZN Bieżanów. Obecność od 70 lat w tym segmencie rynku przekłada się na zakorzenione w firmie kompletne know-how, które znajduje odzwierciedlenie w doświadczonej kadrze, a także stale unowocześnianej technologii i procedurze montażu.

–Technologia i procedury działania stanowią wypracowany latami stały element naszej pracy. W zabudowie rozjazdu najtrudniejsze pozostają warunki i otoczenie, w których przychodzi nam pracować – mówi Marek Bastrzyk, kierownik robót torowych w KZN Rail, spółki będącej głównym wykonawcą robót torowych Grupy KZN Bieżanów.

Czytaj więcej

 

Zobacz wszystkie aktualności