Efektywność produkcji

Problem efektywności produkcji obejmuje racjonalne i pełne wykorzystanie zasobów oraz istniejącego potencjału produkcyjnego. To wyzwanie, które podejmujemy codziennie. Naszym celem jest znalezienie najlepszego rozwiązania dlatego permanentnie analizujemy procesy wytwórcze realizowane na maszynach, a także cały łańcuch wartości i uwzględniamy wszystkie czynniki – od projektowania produktu, poprzez przygotowanie technologii wytwarzania, aż po realny proces produkcji.

Najważniejszym i najcenniejszym elementem procesu produkcji jest człowiek. Dlatego dążymy do optymalizacji zadań i czynności wykonywanych przez naszych pracowników. Dzięki temu radykalnie przyspieszamy procesy, podnosimy standard wykonanych prac, eliminujemy błędy.