Krzewimy kulturę bezpieczeństwa

Spółki Grupy KZN Bieżanów zostały kolejnymi sygnatariuszami „Deklaracji w sprawie rozwoju kultury bezpieczeństwa w transporcie kolejowym”. Formalne przystąpienie do tej inicjatywy potwierdza tylko wieloletnią praktykę – wpisaną w kod marki KZN – działań na rzecz poszerzenia obszarów bezpieczeństwa na kolei.

IMG_1651Uroczyste podpisanie dokumentu w imieniu kolejnych spółek odbyło się 30 maja 2018r. w siedzibie Urzędu Transportu Kolejowego w Warszawie. W imieniu spółek Grupy KZN Bieżanów: Kolejowych Zakładów Nawierzchniowych „Bieżanów”, KZN Bahntechnik, KZN Rail, KZN&TALEGRIA oraz  Nasycalni Podkładów w Czeremsze dokument podpisała Magdalena Kamińska dyrektor ds. techniki i jakości lidera grupy kapitałowej.

– Spółka i Grupa KZN Bieżanów są od dekad mocno przywiązane do kluczowej dla transportu kolejowego wartości, jaką jest bezpieczeństwo. Ten aspekt  jest mi szczególnie bliski, gdyż w mojej pieczy znajdują się właśnie zagadnienia z zakresu szeroko pojętego bezpieczeństwa – począwszy od kwestii bhp, po technologię i produkty. Te często niedoceniane obszary, dla dojrzałego przedsiębiorcy, stanowią inspirację rozwojową. Dlatego też ambicją KZN-u było zawsze, tak je zagospodarowywać, by stawały się źródłem albo immanentną częścią wszystkich realizowanych w Bieżanowie innowacyjnych projektów – podkreślała po podpisaniu deklaracji Magdalena Kamińska.

Deklaracja jest inicjatywą UTK, funkcjonującą w branży od dwóch lat. Urząd dostrzega, że transport kolejowy jest sektorem szczególnie wymagającym jeśli chodzi o bezpieczeństwo. Jest ono bowiem kluczowym i niezbędnym warunkiem zrównoważonego rozwoju branży kolejowej, dlatego – co jest celem deklaracji – każdy podmiot prowadzący działalność w obszarze kolejowym powinien w ramach swojej działalności utrzymywać i podnosić poziom bezpieczeństwa. Do chwili obecnej sygnatariuszami deklaracji zostało 177 firm działających w branży kolejowej.

Logotyp_Kultura_bezpieczenstwa_w transporcie_kolejowym_CMYK

Zobacz wszystkie aktualności