Polityka rozwoju

Kolejowe Zakłady Nawierzchniowe „Bieżanów” stawiają na rozwój. Nie jest to pusty slogan, lecz konkretne i zakorzenione głęboko działanie będące częścią wszystkich procesów biznesowych zachodzących w firmie. Naszą ambicją i założonym celem jest harmonijny rozwój wewnętrzny i zewnętrzny. Ten pierwszy związany jest przede wszystkim z postępem technologicznym i polityką innowacji, ten drugi dotyczy natomiast rozszerzania naszej grupy kapitałowej i przejmowania lub tworzenia podmiotów pasujących do strategii kompleksowej obsługi nawierzchni szynowych.

Polityka rozwoju ma służyć skutecznemu wywindowaniu naszej organizacji z pozycji wiodącego gracza na polskim rynku nawierzchniowym, do podmiotu istotnego w tej branży z punktu widzenia regionu i kontynentu. Szanując dokonania naszych konkurentów z kraju i zagranicy, stawiamy sobie za cel zdobycie pozycji firmy pokazującej innym kierunki zmian.