Kolej

Zakład produkcyjny znajdujący się na terenie Krakowa to 80 000 metrów kwadratowych potencjału produkcyjnego - hal, stanowisk montażowych, magazynów, infrastruktury transportowej (szynowo-drogowej) i biur technicznych.

Od niemal ośmiu dekad wypracowujemy unikalny potencjał technologiczny, pozwalający na realizację nawet najbardziej skomplikowanych projektów związanych z nawierzchnią kolejową. Nasze wartości opierają się na czterech filarach:

  • jakości, opartej na ramach PN-EN ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 oraz ISO/TS 22163:2017 (IRIS rev.03);

  • innowacji, powstającej w wyniku sieciowej współpracy z jednostkami naukowo-badawczymi i podmiotami komercyjnymi;

  • bezpieczeństwa, polegającego na stałej kontroli pewności i niezawodności działania naszych produktów;

  • kompleksowości, czyli dążenia do objęcia procesu powstawania nawierzchni kolejowych całościową ofertą produktową i usługową.