Przemysł

KZN Bieżanów produkuje i dostarcza całą gamę rozjazdów i konstrukcji szynowych dedykowanych na bocznice przemysłowe i wewnętrzną infrastrukturę szynową. Na polskim rynku są to przede wszystkim:

  • konstrukcje normalno- i szerokotorowe odpowiadające aktualnym lub historycznym standardom narodowego zarządcy sieci kolejowej (nawierzchnie typu 49E1 i 60E1)
  • konstrukcje typu 49E1 z przystawkami torowymi przeznaczone do zabudowy w nawierzchni drogowej (tzw. portowe)
  • konstrukcje wąskotorowe, szczególnie dla górnictwa w nawierzchni typu S24, S30, S39 i 49E1 (tzw. kopalniane).

Nasze produkty służą też przedstawicielom sektora zagranicznego - głównie niemieckiego. Stąd obecna w ofercie szeroka gama konstrukcji dedykowanych nawierzchniom typowym dla tego segmentu 54E4, 57R1 (Ph37a) czy 51G1 (G51).