Systemy miejskie

Doświadczenia zdobywane od blisko 70. lat w branży kolejowej pozwoliły nam na szybki rozwój oferty związane z miejską komunikacją szynową (tramwaj, metro). Na nasz sukces w tym segmencie wpływają nie tylko stale rozwijane możliwości produkcyjne, ale przede wszystkim wszechstronne podejście do potrzeb inwestora i użytkownika w ramach którego oferujemy usługi projektowe i doradcze a także w pełni profesjonalny serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, wynikający z wdrożonego standardu IRIS. Działając, jako lider Grupy KZN Bieżanów uzupełniamy bazową, produkcyjną ofertę o profesjonalne usługi budowlane – demontaż starych torowisk i budowa nowych nawierzchni w dowolnej technologii; oraz o usługi związane z dostawami wszystkich rodzajów materiałów do budowy i utrzymania nawierzchni torowej.

Tak skonstruowana rynkowa propozycja znajduje coraz szersze uznanie w kraju i zagranicą, zarówno wśród liderów konsorcjów realizujących duże projekty inwestycyjne, jak i wśród ostatecznych beneficjentów – podmiotów komunalnych zarządzających lokalnymi sieciami tramwajowymi.